Kurs og programmer

Våre kurs og programmer kjennetegnes av høy grad av deltakerinvolvering og er praktisk og teoretisk forankret i vår brede kompetanse og lange erfaring.

Planlagte kurs

14
Jan

Prosesslederstudiet kull 1, jan. 2020

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(14-16. Januar, 4. og 5. Mars, 15. og 16. April). Fri avmelding innen 14. desember.

Kurset er fullt
14
Jan

Prosesslederstudiet kull 2, jan.2020

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(14-16. Januar, 4-5. Mars, 15-16. April)

Kurset er fullt
10
Mar

Prosesslederstudiet oppstart mars. 2020

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(10-12. mars, 23-24. april, 26-27. mai). Fri avmelding innen 10. februar.

16
Mar

Prosesslederprogrammet – Oppstart mars 2020

Pris: 29 900

Her vil vi jobbe videre med det dere har lært på Prosesslederstudiet, og bistå med videre utvikling av deg som prosessleder.

20
Apr

Prosesslederstudiet oppstart April 2020

Pris: 34.900,-

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager (20-22 april, 13 og 14.mai, 17 og 18. juni).

16
Sep

Lederutviklingsprogram – med styrkekartlegging og personlige utviklingssamtaler

Pris: 29 900

Dette lederutviklingsprogrammet øker innsikt i egne styrker og atferdstendenser, og gir en konkret treningsplan for å utvikle større fleksibilitet i sitt handlingsmønster og samspillsevne.