Chat with us, powered by LiveChat

Kurs og programmer

Våre kurs og programmer kjennetegnes av høy grad av deltakerinvolvering og er praktisk og teoretisk forankret i vår brede kompetanse og lange erfaring.

Våre kurs

Lent har flere kurs som har vist seg å være svært populære, og som vi tilbyr faste og nye kunder. Vi tilpasser kursene og utvikler stadig nye på oppdrag fra samarbeidspartnere og kunder. Vil tilbyr også kursene på engelsk.

Planlagte kurs

16
Sep

Lederutviklingsprogram – Veiledning og trening i aktiv prosessledelse høst 2019.

Pris: 29 900

For deg som har fullført prosesslederstudiet - dette er et helt nytt veiledningsprogram hvor du vil få mulighet til å trene enda mer på din rolle som prosessleder. Fellessamling i Oslo 23-24 oktober.

Kurset er fullt
08
Okt

Prosesslederstudiet oppstart okt. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager (8, 9 og 10. okt, 5-6. nov, 4-5. des.). Ta kontakt for å sette deg på venteliste.

Kurset er fullt
14
Jan

Prosesslederstudiet oppstart jan. 2020

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(14-16. Januar, 4. og 5. Mars, 15. og 16. April)

10
Mar

Prosesslederstudiet oppstart mars. 2020

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(10-12. mars, 23-24. april, 26-27. mai)