Chat with us, powered by LiveChat

Kurs og programmer

Våre kurs og programmer kjennetegnes av høy grad av deltakerinvolvering og er praktisk og teoretisk forankret i vår brede kompetanse og lange erfaring.

Planlagte kurs

08
Okt

Prosesslederstudiet oppstart okt. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager (8, 9 og 10. okt, 5-6. nov, 4-5. des.). Ta kontakt for å sette deg på venteliste.

Kurset er fullt
14
Jan

Prosesslederstudiet oppstart jan. 2020 (få plasser igjen!)

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(14-16. Januar, 4. og 5. Mars, 15. og 16. April)

02
Mar

Lederutviklingsprogram – Veiledning og trening i aktiv prosessledelse våren 2020.

Pris: 29 900

For deg som har fullført prosesslederstudiet - dette er et veiledningsprogram hvor du vil få mulighet til å trene enda mer på din rolle som prosessleder. Fellessamling i Oslo 16-17. april

10
Mar

Prosesslederstudiet oppstart mars. 2020

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(10-12. mars, 23-24. april, 26-27. mai)