Chat with us, powered by LiveChat

Kurs og programmer

Våre kurs og programmer kjennetegnes av høy grad av deltakerinvolvering og er praktisk og teoretisk forankret i vår brede kompetanse og lange erfaring.

Planlagte kurs

13
Aug

Prosesslederstudiet oppstart aug. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager.

Kurset er fullt
03
Sep

Prosesslederstudiet oppstart sept. 2019 (få plasser igjen)

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager. Fri avmelding innen 15. juli.

16
Sep

Lederutviklingsprogram – Veiledning og trening i aktiv prosessledelse høst 2019.

Pris: 29 900

For deg som har fullført prosesslederstudiet - dette er et helt nytt veiledningsprogram hvor du vil få mulighet til å trene enda mer på din rolle som prosessleder. Fellessamling i Oslo 23-24 oktober.

Kurset er fullt
08
Okt

Prosesslederstudiet oppstart okt. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager. Fri avmelding innen 15.august.