Kurs og programmer

Våre kurs og programmer kjennetegnes av høy grad av deltakerinvolvering og er praktisk og teoretisk forankret i vår brede kompetanse og lange erfaring.

Planlagte kurs

14
Aug

Oppfriskning og trening i prosessledelse aug. 2018

Pris: 6900

Vi inviterer tidligere deltakere på Prosesslederstudiet til 2 dager med oppfriskning og praktisk trening.

29
Aug

Prosesslederstudiet oppstart aug. 2018

Pris: 29 900 kr

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager.

12
Sep

Prosesslederstudiet oppstart sept 2018

Pris: 29 900 kr

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager.

17
Okt

Prosesslederstudiet oppstart okt. 2018

Pris: 29 900 kr

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager.