Kurs og programmer

Våre kurs og programmer kjennetegnes av høy grad av deltakerinvolvering og er praktisk og teoretisk forankret i vår brede kompetanse og lange erfaring.

Planlagte kurs

06
Okt

Prosesslederstudiet i Agder (NB! få plasser ledig)

Pris: 34 900

Praktisk rettet prosesslederopplæring over 6 dager fordelt på tre samlinger(2+2+2 dager. Datoer: 6-7. okt, 4-5.nov, 10-11.des. Kurssted: Kristiansand

08
Okt

Prosesslederstudiet i Rogaland (NB! få plasser ledig)

Pris: 34 900

Praktisk rettet prosesslederopplæring over 6 dager fordelt på tre samlinger(2+2+2 dager). Kurssted: Rådhuset i Sandnes. Datoer: 8-9.okt, 18-19.nov, 16-17.des

21
Okt

Prosesslederstudiet i Oslo, Oktober (digitalt)

Pris: 34 900

Praktisk rettet prosesslederopplæring, digitalt. 6 dager fordelt på tre samlinger(2+2+2 dager). Datoer: 21-22.okt, 17-18.nov, 8-9.des. Sted: Skjermbasert via Zoom

21
Okt

Digital Møteledelse

Pris: 4.900,-

En innføring over to halve dager om hvordan lede gode skjermbaserte møter som engasjerer og skaper aktiv deltakelse. Tid: 21-22.okt, kl.09-12 begge dager.