Kurs og studier

Våre kurs og studier kjennetegnes av høy grad av deltakelse og er praktisk og teoretisk forankret i vår brede kompetanse og lange erfaring.

Våre kurs

Lent har flere kurs som har vist seg å være svært populære, og som vi tilbyr faste og nye kunder. Vi tilpasser kursene og utvikler stadig nye på oppdrag fra samarbeidspartnere og kunder. Vil tilbyr også kursene på engelsk.