Chat with us, powered by LiveChat

Kurs og programmer

Våre kurs og programmer kjennetegnes av høy grad av deltakerinvolvering og er praktisk og teoretisk forankret i vår brede kompetanse og lange erfaring.

Planlagte kurs

02
Apr

Prosesslederstudiet oppstart apr. 2019

Pris:

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager.

Kurset er fullt
28
Mai

Akkrediteringskurs i Strengthscope®

Pris: 17.900

Økt mestring, engasjement, jobbglede, motivasjon og bedre resultater er noe av det du kan oppnå ved å ta i bruk Strengthscope som kartleggingsverktøy i ditt team eller din organisasjon. Delta på akkrediteringstrening så blir du sertifisert til å ta i bruk disse web-baserte verktøyene som hjelper deg i gang!

13
Aug

Prosesslederstudiet oppstart aug. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager.

03
Sep

Prosesslederstudiet oppstart sept. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager.

08
Okt

Prosesslederstudiet oppstart okt. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager.