Kort om Lent

Lent er Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid.

Lent AS ble etablert i 2003 og jobber med styrkebasert endringsarbeid som omfatter organisasjonsutvikling, medarbeider- og lederutvikling og prosessledelse.

Lent består av 14 ansatte med faglig forankring på masternivå innen pedagogikk, arbeids- og organisasjonspsykologi, sosiologi, relasjonsledelse, økonomi og kaospilot-utdannelse.

De siste 20 årene har vi bistått både offentlige og private organisasjoner med  kurs,  veiledning, lederutviklingsprogram, fasilitering og annen tilrettelegging for læring og samskaping.

Våre ulike kurs innen ledelse og prosessledelse, samt bøker og konsulenttjenester har blitt svært populære både i privat og offentlig sektor. Bare i løpet av 2022 har nærmere 500 ledere, prosjektledere og rådgivere gjennomført Prosesslederstudiet til Lent. Det er vi veldig stolte av. I tillegg holder vi bedriftsinterne kurs innen ledelse og prosessledelse med hundrevis av deltakere årlig.

Vi mener bestemt at med gode verktøy og trening/øvelse kan de fleste av oss bli gode prosessledere.

Vår kjernekompetanse:


● Norges fremste fagmiljø innen styrkebasert utviklings- og læringsarbeid.
● Erfarne kursholdere og prosessledere som er vant til å arbeide med ulike
organisasjoner og miljøer.
● Lang erfaring med utviklingsarbeid og kompetanseheving i ulike offentlige og private
virksomheter.
● Våre leveranser skaper involvering, medvirkning og deltakelse i praksis.
● Bred erfaring med både gjennomføring og utvikling av en rekke ulike kurs og
utviklingsprogrammer
● Alle våre kurs og programmer er solid forankret i forskning fra anerkjente miljøer.
● Coaching og veiledning av ledere og team i forbindelse med utviklings- og
endringsarbeid. Faglig og personlig utvikling.

Les om Lent sitt teoretiske grunnlag