Bok: Praktisk prosessledelse i skolen

Lær å lede samskapende lærings- og utviklingsprosesser

Praktisk prosessledelse i skolen
å lede samskapende lærings- og utviklingsprosesser

ISBN: 978-82-446-2365-0

Hver skoledag leder lærere og skoleledere prosesser både i klasserommet, i utvikling av profesjonsfellesskapet, i møte med foreldre og i andre møter i skolehverdagen. I alle disse møtene og prosessene tar lærere og skoleledere valg som bidrar til å skape relasjoner, læring og resultater. Denne boka viser deg hvordan du kan innta prosesslederrollen gjennom å stille gode spørsmål og velge metoder som involverer alle til å bidra med sitt beste i samskapende møter og lærings- og utviklingsprosesser, samtidig som relasjoner ivaretas og utvikles.

Kunnskap om praktisk prosessledelse i skolen gir både lærere og skoleledere kunnskap om: 

• Hvordan involvere både elever, lærere, foreldre og skoleledere i å realisere ny læreplan 

• Hvilke metoder og verktøy som kan brukes både i profesjonsfellesskapet, blant elevene og på foreldremøter for å fremme kreativitet og engasjement i felles utvikling av skolen 

• Hvilke metoder og verktøy som kan brukes til å fremme tema som demokrati, medborgerskap, dybdelæring og tverrfaglig samarbeid 

• Hvordan lede lærings- og utviklingsprosesser der den enkelte blir verdsatt og bidrar konstruktivt inn i fellesskapet 

• Hvordan lede gode, involverende prosesser, både i fysiske og digitale omgivelser

«Jeg vet jo at vi skal bygge profesjonsfellesskap, utvikle gruppepsykologisk trygghet og lære av hverandres praksiser for å lykkes i klasserommet, men synes det er vanskelig å få det til i praksis. Nå har jeg fylt opp verktøykassa mi og gleder meg til å sette i gang!»

Skoleleder i Bærum kommune som har deltatt på Prosesslederstudiet


Oversikt over bokas elementer

Boka inneholder teori, modeller, praksiseksempler, kjøreplaner og mer enn 50 konkrete metoder som understøtter en anerkjennende, styrkebasert og samskapende tilnærming til læringsarbeid både i klasserommet og i den helhetlige skoleutviklingen. Boka viser at de samme tilnærmingene til lærings- og utviklingsarbeid kan fungere like godt i klasserommet, profesjonsfellesskapet og foreldremøter.

Boka består av tre hoveddeler:

Del 1 omhandler hva prosessledelse er og hvordan ledelse av prosesser kan bidra til å skape deltakelse og gode resultater generelt. Her får du også et innblikk i hva som menes med styrkebasert prosessledelse.

Del 2 knytter prosessledelse tettere til skolekonteksten. Hva prosessledelse i skolen kan bidra til og hvordan prosesslederrollen kan inntas i skolen som skoleleder, mellomleder og lærer.

I del 3 kan du lese om praktiske metoder som kan brukes både i profesjonsfellesskapet, i klasserommet og på foreldremøter både digitalt og fysisk.

Hvem er boka skrevet for?

Målgruppa er lærere, skoleledere, lærerstudenter, tillitsvalgte og skoleeiere som ønsker å få praktisk hjelp til å lede involverende prosesser. Ledere i barnehagen vil også ha nytte av boka for å drive helhetlig barnehageutvikling.

Hvorfor har vi skrevet nettopp denne boka?

Vi i Lent har i lang tid ledet og fasilitert ulike prosesser og undervist i prosessledelsesfaget. Ofte spør våre samarbeidspartnere og studenter/kursdeltakere om vi kan ”sende over noen ressurser” i etterkant. Det gjør vi alltid med glede, men det blir gjerne fragmenterte ressurser og ikke alltid så brukervennlig og nyttig som vi ønsker. Denne boka er skrevet for å dekke det behovet mange av våre studenter og samarbeidspartnere etterspør. Vi gir deg våre mest brukte modeller, metoder, verktøy og tips i en håndbok som er lett anvendelig i de fleste prosessammenhenger.

Forfatterne


Pål Tanggaard jobber til daglig i Lent som er Norges største fag- og konsulentmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Her jobber han med å lede prosesser og utviklingsarbeid i ulike organisasjoner og skoler, samt drive virksomhetsintern opplæring i prosessledelse. Pål har blant annet utviklet Prosesslederstudiet (https://www.lent.no/kurs/prosessledelse/) som en rekke skoleledere og ledere tar årlig. Han har også undervist som gjesteforeleser på ulike universiteter og høyskoler de siste 20 årene. Han er forfatter av Prosesslederboka. Lær å lede gode prosesser og møter og Oppfølging av 10-FAKTOR. Metoder og verktøy. Hans faglige bakgrunn er profesjonsstudiet i pedagogikk fra UiO.

Borghild Brekke har mastergrad i pedagogikk med fordypning i didaktikk og faglærerutdannelse i drama og teater. I sitt arbeid i Lent bistår hun organisasjoner og skoler med utviklingsarbeid, blant annet gjennom Prosesslederstudiet og ulike former for kurs. Parallelt underviser hun på Høyskolen Kristiania på institutt for ledelse og organisasjon, samt jobber med pedagogisk utviklingsarbeid internt ved Høyskolen. Hun har tidligere undervist i pedagogikk ved Universitetet i Agder og Oslo MET og jobbet som kontaktlærer i Osloskolen. Hennes faglige interesser er prosessledelse, allmenndidaktikk og kreative- og estetiske undervisningsmetoder.

              

Etter utgivelsen av Prosesslederboka – lær å lede gode prosesser og møter (Tanggaard, 2016) har Lent fått mange tilbakemeldinger fra rektorer, lærere og tillitsvalgte om at den praktiske tilnærmingen til hvordan lede samskapende prosesser har hjulpet skolene til å lykkes enda bedre i sitt daglige virke. Mange av de samme personene har også spurt om ikke prosesslederboka kan kontekstualiseres til lærere og lederes skolehverdag, ikke minst med tanke på fagfornyelsens inntog i skolen. Det har vi forsøkt etter beste evne å gjøre med bakgrunn i vårt eget arbeid på ulike skoler, og ikke minst takket være utrolig mange tilbakemeldinger, historier og utprøvinger fra elever, lærere og skoleledere de siste årene.

Aktuelle kurs

Prosesslederstudiet for skoleledere
• Kurs i praktisk prosessledelse for lærere (kommer)
Digital møteledelse