Hopp til hovedinnhold

Fra framtidsbilder til noe konkret og brukbart

Publisert:

Framtidsbilder gir en idé om hvordan framtida skal se ut både for individer og organisasjoner. Det handler om å skape en visjon av en framtid hvor alle mulige drømmer for individet eller organisasjonen er realisert.

Denne visjonen om framtid er en grunnleggende tanke i Appreciative Inquiry. Gjennom å benytte Appreciative Inquiry som tilnærming kan man beskrive det nye og ukjente som man ikke har sett før, og man skaper rom for innovasjon og nye tanker. Det er flere metoder som kan anvendes for å lage framtidsbilder som ender i noe konkret og brukbart.

En metode som kan anvendes er å lage framtidsbilder hvor hensikten er å finne ut av hvordan en ønsket framtid skal se ut. Gjennom å anvende denne metoden kommer man fram til små tekstbidrag som beskriver framtiden. Metoden kan utvides til å lage et kreativt uttrykk av tekstbidragene. Alternativt kan man anvende verktøyet til å visualisere en situasjon hvor man har oppnådd det man ønsker å oppnå. Framtidsfortellingen handler om å forestille seg en framtid hvor de livgivende faktorene/suksessfaktorene er til stede, slik at situasjonen er den beste mulige situasjonen man kan forestille seg. Gjennom å gjøre dette er det lettere å holde fokus mot målet.

Hvis man har laget framtidsbilder eller gjennomført drømmefasen i en (5D-) prosess, kan man benytte seg av gåseegg-metoden (også kalt A-B-C-modellen) for å konkretisere framtidsbildet. Gjennom å anvende denne metoden identifiseres strukturer som muliggjør drømmen. Gåseegget bygger på prinsippet om at en egenskap ved organisasjoner er strukturene som muliggjør handling, og at det er vi som mennesker som skaper strukturene gjennom en sosialkonstruksjonistisk tilnærming til virkeligheten.

Fagartikler

Se alle artikler