Lederutviklingsprogam – styrkebasert prosessledelse

Et program for deg som ønsker individuell oppfølging og veiledning.

Hva er dette lederutviklingsprogrammet?

Gjennom programmet tilbyr vi enkeltpersoner og organisasjoner individuelle, styrkebaserte veiledninger. Formålet med veiledningene er å bli mer bevisst sine egne styrker, og hvordan vi kan bruke styrkene på best mulig måte i jobben. Sammen med Lents veileder jobber veiledningskandidaten med hvordan styrkene kan tas i bruk for å løse oppgaver og utfordringer på en måte som både gir energi og gode resultater.

Ved veiledning av hele eller deler av en organisasjon, kan veiledningene også kobles opp med fellessamlinger mellom veiledningene. På slike samlinger løfter vi inn tematikk som relasjoner og samarbeid, og utvikling av god kommunikasjon og gode arbeidsfellesskap.

Et eksempel på veiledningsløp

Veiledningsprogrammets lengde og vekting av innhold utvikler vi på bakgrunn av organisasjonens og den enkeltes behov og ønsker. Et eksempel på et veiledningsprogram kan bestå av fire veiledningsmøter. Deltakeren får oppgaver mellom møtene som er rettet mot å hjelpe deltakeren til å nå sine mål, teste ut nye verktøy, og bygge gode relasjoner med kollegaer. Det er en forutsetning at alle deltakere fullfører Strengthscope® 360° til første møte.

Møtestruktur

 

Kontakt oss for mer info rundt pris og gjennomføring

 

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale