Strengthscope

Strengthscope® er et ledende, online verktøy som setter fokus på og fremmer bruk av arbeidsrelaterte styrker. Det hjelper individer, team og organisasjoner til å identifisere og bygge på deres energigivende styrker på arbeidsplassen.

Fokus på styrker og ressurser

Strengthscope® er verdens ledende web-baserte verktøy med fokus på kartlegging og bruk av arbeidsrelaterte styrker. Strengthscope® hjelper individer, team og organisasjoner til å identifisere og ta i bruk styrker for å øke motivasjon og skape bedre resultater på arbeidsplassen. Strengthscope® hjelper medarbeidere og ledere til å ta i bruk indre kvaliteter som gjør dem i stand til å forbedre arbeidsprosesser fra medarbeidersamtaler og møter til større endringsprosesser.

Å arbeide med et styrkeperspektiv basert på individuelle styrker kan bidra til å skape et mer bærekraftig grunnlag for å utvikle effektive relasjoner og nå organisasjonens mål.

Det å identifisere individuelle styrker på egenhånd kan være både utfordrende og tidskrevende. Strengthscope® gjør det mulig få en oversikt over 24 arbeidsrelaterte styrker på en enkel og systematisk måte både på individ-, team og organisasjonsnivå.

360°-profil

For å hjelpe folk til å få et «utside-inn»-bilde, tilbyr vi også en 360°- profil. Strengthscope® er det eneste styrkebaserte 360°-verktøyet på markedet som gjør det mulig å få tilbakemelding fra opptil 8 medarbeidere på sine arbeidsrelaterte styrker. Strengthscope® 360° er baserte på styrkene som du identifiserer og ikke på styrker som de som gir tilbakemelding velger ut. Dette gjør Strengthscope® til et mer positivt og vekstorientert alternativ enn andre 360°-verktøyene på markedet.

Verktøyet blir internasjonalt brukt av et bredt spekter av organisasjoner, inkludert Facebook, Santander, Takeda, Legal and General, Panasonic, Tesco, Thermo Fisher Scientific og Rolls Royce.

Les mer

 

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale