Studier og kurs

Lent tilbyr og utvikler kurs og studier skreddersydd våre kunder

Å bygge kapasitet er for oss en av nøklene til vedvarende endring og kulturbygging i organisasjoner. Ved å bygge organisasjoners og enkeltmenneskers kapasitet til selv å kunne det vi kan, setter vi dem i stand til stå bedre på egne ben. Ingen ting gjør oss gladere enn akkurat det.

Lent tilbyr en rekke studier og kurs i krysningsfeltet pedagogikk, prosessledelse og ledelse. Vi har lang erfaring med å levere skreddersydde kurs for våre kunder og har også en rekke åpne kurs og studier som enkeltpersoner fra ulike organisasjoner kan melde seg på.

Les mer om våre kurs

For å lese mer om våre kurs og om planlagte kurs

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av våre konsulenter for en uforpliktende samtale