Chat with us, powered by LiveChat

Fremtidens arbeidsplass

Fremtidens arbeidsplass skapes ved involvering av ledere og medarbeidere

Sammenhengen mellom fysiske omgivelser og organisasjoners arbeidsmiljø er et brennhett tema i mange organisasjoner. Hvilke løsning organisasjoner velger, og veien fram til å skape denne løsningen, sier begge noe om hvem organisasjoner er og vil være. Vi har erfaring med å gjøre potensialet som ligger i slike designprosesser til å bli et effektivt verktøy for endring og strategisk ledelse.

Vi hjelper organisasjoner til å benytte flytte- og byggeprosesser som en spesiell mulighet til å lage en prosess som sikrer en løsning som medarbeidere føler begeistring og eierskap til. Vi har utviklet metoder som bruker flytte- og byggeprosessene til å involvere organisasjonens ledere og medarbeidere i utviklingen av fremtidens arbeidsplass, og forberede ledere til å møte utfordringer denne vil bringe med seg. Samspillet mellom temaer som ledelse, kultur, strategi og merkevare får en ny, konkret dimensjon når det kobles til fysisk utforming gjennom arkitektur og design. Menneskers naturlige engasjement for deres daglige, fysiske arbeidsplass kan brukes som startpunkt for virkningsfulle samtaler om hvem man er som organisasjon, hva man skal få til sammen, og hvordan man må arbeide for å lykkes med sine målsettinger.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av våre konsulenter for en uforpliktende samtale