Chat with us, powered by LiveChat

Skole og utdanning

Skole og utdanning

 • Hvordan jobbe med frafall i skolen?

  Frafall i skolen er en kjent utfordring som kan møtes på mange ulike måter. I arbeidet med frafall kan til fordel en styrkebasert tilnærming anvendes for å blant annet skape trivsel samt å få frem styrker og ressurser hos seg selv og andre. Hvordan få alle elever til å trives? Hvordan kan man så skape […]
  Les mer →
 • Hvordan spre et styrkebasert tenkesett?

  Å spre et styrkebasert tenkesett er hensiktsmessig da man antar at dette kan bidra til blant annet en økt gjennomføringsgrad i utdanning. Det er først og fremst viktig å gi dette styrkebaserte tenkesettet og Appreciative Inquiry (AI) legitimitet og troverdighet. Man må vise til at dette faktisk virker. Her er det lurt å vise til […]
  Les mer →
 • Hvordan få fram styrker og ressurser hos «drop-out» elever?

  Begrepet “drop-out” -elever blir brukt i mange sammenhenger. Begrepet «drop-out» kan forstås som en sosial konstruksjon og utstrakt bruk av begrepet kan bidra til stigmatisering og selvoppfyllende profetier. Elevene omtalt som drop-out, har ofte like mange ressurser som «drop-in» elever, men kanskje på andre felt. Vi vil slå et slag for å være på jakt […]
  Les mer →
 • Hvordan lede involverende prosesser i skolen?

  Skolen som organisasjon er en spesiell institusjon i den forstand at veldig mange har sterke meninger og interesser i den. Det gjelder selvsagt for barna, foreldrene og lærerne som er på skolen, men også politikere, skoleeiere, rektorer, besteforeldre, søsken, naboer, fremtidige arbeidsgivere osv. Noe annet som gjør skolen til en spesiell institusjon er at den […]
  Les mer →