Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosessleder?

Dette spørsmålet er ikke lett å svare på fordi det er mange overlappinger. De fleste prosjektledere vil bytte litt på å ha på seg prosjektlederhatten og prosesslederhatten. Ved å lage en litt oppkonstruert distinksjon, kan vi likevel få fram viktige distinksjoner. Poenget i tabellen nedenfor er å tydeliggjøre forskjellen slik at den som er prosjektleder vet litt mer om hva som skjer når hun tar på seg prosesslederhatten.

 

Prosesslederrollen Prosjektlederrollen
Ansvar Prosesslederen har ansvaret for samhandlingen: Form – hvordan? Prosjektlederen har ansvaret for leveransen og økonomiske rammer:Innhold – hva?
Fokus På leting etter gode spørsmål. På leting etter gode svar.
Posisjon Prosesslederen tilstreber en nøytral, upartisk posisjon i forhold til sluttproduktet. Prosjektlederen har gjerne meninger om sluttproduktet og er mer partisk.
Faglig opphav Psykologi, pedagogikk og «myke» vitenskaper. Ingeniører, naturvitenskap, økonomi og «harde» vitenskaper.

 

Les også:  Hvem er en prosessleder?

 

De fleste prosjektledere vil oppleve at de tar prosesslederposisjonen ganske ofte underveis i et prosjekt. Dette kan være frustrerende fordi en har lyst til to ting samtidig; Stille spørsmål som gjør at deltakerne kommer med gode løsninger og kreative ideer, samtidig som du selv ønsker å bidra med innspill uten at det bidrar til at deltakerne blir farget av dine innspill. Dette kan noen ganger oppleves vanskelig både for prosjektlederen og deltakerne. Dersom prosjektlederen kan tydeliggjøre hvilken rolle hun er i, kan det hjelpe alle i prosjektet til å bidra på en mer konstruktiv måte. I noen tilfeller vil trolig også prosjektlederen bli klar over at det kan være lurt å hente inn en ekstern prosessleder. Dette for å kunne beholde prosjektlederhatten på eller eventuelt trekke seg helt ut av prosessen og overlate til prosesslederen å få fram de gode diskusjonene, samspillet, kreativiteten eller det som er ønskelig.

Mange organisasjoner løser denne problematikken ved å operere med en prosjektleder og en prosessleder for større prosjekter. På den måten blir det tydeligere hva slags rolle de to personene har.

 

Les mer om vår opplæring i prosessledelse – Prosesslederstudiet

 

Besøk også prosessverktøy.no :  Her finner du metoder og verktøy til hjelp og inspirasjon når du skal leder prosesser, prosjekter, møter, kurs, workshops etc ?

 

Pål Tangaard