Hvem er en prosessleder?

Hvem er eller kan kalle seg prosessleder?

Prosessleder er ingen beskyttet tittel og i utgangspunktet kan hvem som helst innta rollen som prosessleder. Prosessledelse handler om å skape et rom for dialog der deltakerne får bruke sine ressurser til å løse utfordringer de står i. Rollen som prosessleder handler da om å legge til rette for at deltakerne gjør dette på best mulig vis.

En prosessleder skal i utgangspunktet søke å være nøytral i forhold til beslutningstaking som er knyttet til innhold og resultater. Et annet kriterium er at prosesslederen jobber for hele gruppa, ikke for enkeltindivider eller for eksempel ledergruppa i en organisasjon. Det betyr at i utgangspunktet kan alle mennesker fungere som prosessledere. Det er ikke dermed sagt at hvem som helst passer til å innta rollen, men de fleste kan gjøre en god jobb som prosessleder hvis de får litt trening og hjelp til å finne gode metoder.

 

Lede en gruppe mennesker

Veldig mange mennesker vil i løpet av sin arbeidskarriere lede en gruppe mennesker gjennom større eller mindre prosesser. Du har trolig også fungert som prosessleder mange ganger uten at du kanskje har tenkt over at du gjør det.

 

 Involverende ledelse

 

Her er noen eksempler på hvordan en kan innta rollen som prosessleder i ulike sammenhenger:

Leder og prosjektleder: Dersom du er en (prosjekt) leder som er opptatt av å utøve demokratisk log involverende ledelse, vil du mest sannsynlig prøve å få medarbeiderne dine til å bidra konstruktivt på møter, skape strategier sammen og utvikle ideer og produkter eller tjenester sammen. Du vil prøve å lede dem gjennom kreative prosesser uten at du selv ønsker å diktere det «riktige» svaret. Schwarz (2002) kaller dette for «fasiliterende ledere».

Møteleder: De fleste møteledere ønsker som regel å få til en reell involvering og god dialog på sine møter, men det er ikke alltid de vet hvordan de skal få det til. Verktøy fra prosessledelse kan bidra til å få til mer konstruktive, kreative og effektive møter, særlig hvis målsettingen med møtet er å skape resultater eller ny kunnskap sammen, ikke bare drive informasjonsutveksling.

Workshop-leder: Å lede læringsverksteder eller «workshops» er noe av det mest typiske en prosessleder gjør. Det handler om å legge til rette for at deltakerne på verkstedet kan utvikle ny kunnskap eller nye produkter og tjenester.

Lærer eller kursholder: De fleste lærere og kursholdere er opptatt av at læring blir skapt i fellesskap og bruker deltakende metoder i utstrakt grad. Mange tar i bruk prosessledelse for å få elever og kursdeltakere til å samarbeide og skape kunnskap og relasjoner på nye måter. Prosessledelse Skole og utdanning

 

Alle rollene som er nevnt ovenfor, kan fint bruke prosessledelse som verktøy og dermed i praksis tidvis fungere som prosessledere. Forskjellen på alle rollene som er nevnt ovenfor og selve prosesslederrollen er at en prosessleder i utgangspunktet søker å være nøytral og ikke skal bidra med beslutninger som er knyttet til innhold og resultater, bare til hvordan prosessen skal foregå.

 

Les også:  Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

 

 

Les mer om vår prosesslederopplæring – Prosesslederstudiet