Hvem er en prosessleder?

Interessen for prosessledelse som verktøy for å skape engasjement og aktiv deltakelse i organisasjoner, øker mer og mer. Prosessledelse handler om å skape rom for dialog, der deltakerne får bruke sine ressurser til å løse utfordringer de står i. Rollen som prosessleder handler om å legge til rette for at deltakerne gjør dette på best mulig vis.

Hvem er en prosessleder?

Har du påtatt deg ansvaret for å lede komplekse prosesser på jobb eller i en organisasjon? Mange ledere, mellomledere, prosjektledere, rådgivere, kursholdere eller koordinatorer i offentlig eller privat sektor fyller ofte rollen som prosessleder. Det er ingen beskyttet tittel, og i utgangspunktet kan hvem som helst påta seg rollen.

Prosessledelse er ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte. En prosessleder skal i utgangspunktet søke å være nøytral i forhold til de beslutninger som tas i henhold til innhold og resultater. Et annet kriterium er at prosesslederen jobber for hele gruppa, ikke for enkeltindivider eller for eksempel ledergruppen i en organisasjon. Med riktig trening og hjelp til å finne de gode metodene gjennom prosessledelse, er det mange som lykkes i arbeidet med å skape bedre tjenester, produkter og resultater i egen organisasjon.

I hvilke sammenhenger trenger vi prosessledere?

Veldig mange mennesker vil i løpet av sin arbeidskarriere lede en gruppe mennesker gjennom større eller mindre prosesser. Du har trolig fungert som prosessleder mange ganger, uten at du har vært bevisst på betydningen av din egen rolle. Her er noen eksempler på når det er behov for prosessledere:

Leder og prosjektleder: Dersom du er en (prosjekt) leder som er opptatt av å utøve demokratisk og involverende ledelse, vil du mest sannsynlig prøve å få medarbeiderne dine til å bidra konstruktivt på møter, skape strategier sammen og utvikle ideer og produkter eller tjenester sammen. Du vil prøve å lede dem gjennom kreative prosesser uten at du selv ønsker å diktere det «riktige» svaret. Schwarz (2002) kaller dette for «fasiliterende ledere».

Møteleder: De fleste møteledere ønsker som regel å få til en reell involvering og god dialog på sine møter, men det er ikke alltid de vet hvordan de skal få det til. Verktøy fra prosessledelse kan bidra til mer konstruktive, kreative og effektive møter, særlig hvis målsettingen med møtet er å skape resultater eller ny kunnskap sammen ikke bare drive informasjonsutveksling.

Workshop-ledelse: Å lede læringsverksteder eller «workshops» er noen av de vanligste oppgavene til en prosessleder. Det handler om å legge til rette for at ressursene kan formidle, dele og tilegne seg ny kunnskap, eller idémyldre seg frem til nye produkter og tjenester.

Lærer eller kursholder: De fleste lærere og kursholdere er opptatt av at læring blir skapt i fellesskap, og bruker deltakende metoder i utstrakt grad. Mange tar i bruk prosessledelse for å få elever og kursdeltakere til å samarbeide, utveksle kunnskap og etablere relasjoner på nye måter. Les mer om Prosessledelse i forbindelse med skole og utdanning her. 

Prosessledere utgjør en viktig rolle når organisasjonen skal håndtere komplekse problemstillinger, der engasjement og deltakelse fra ansatte er helt avgjørende for å lykkes. Prosesslederens funksjon er å lede mennesker gjennom prosesser mot et felles mål, på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte.

Er du nysgjerrig på hvordan prosessledelse kan styrke din organisasjon?

Lær mer om hvordan du bedre kan lede og styre møter, workshops og prosjekter i arbeidslivet. Prosesslederprogrammet til Lent driller deltakerne i verktøy og metoder for å skape involvering, engasjement og resultater i egne møter og prosjekter.

Bli med på Prosesslederstudiet – se kursdatoer her!