Chat with us, powered by LiveChat

Hvordan lage fokus for en prosess eller et møte jeg skal lede?

Å lage fokus for en prosess eller et møte man skal lede kan være utfordrende. Ofte beskriver heller medarbeidere det de ikke ønsker seg i stedet for det de faktisk ønsker seg.

Ulike fokusmetoder

Snu fokus
Den enkleste måten å forsøke snu fokuset på fra hva man ikke ønsker seg, og over til hva man ønsker seg, er å spørre hva de ønsker at prosessen skal bidra til. Her kan man da skape et felles fokus.

Fokusspørsmål
Når den overordnede hensikten eller drømmen for prosessen er blitt tydelig for dem som er involvert i planleggingen, kan et fokusspørsmål hjelpe til med å tydeliggjøre retningen i prosessen. Fokusspørsmålet bør være formulert på en måte som gjør at deltakerne må strekke seg litt- det skal utfordre oss på en måte som gir motivasjon og lyst til å arbeide med det.

Eksempler på fokusspørsmål ved prosess eller møter man skal lede:
– Hvordan kan vi sammen skape et arbeidsmiljø som bidrar til at hver enkelt av oss kan prestere på sitt aller beste hver dag?

En metode for utvikling av fokusspørsmål kan du finne her.

Spinning
En annen metode for å lage fokus for en prosess er blant annet spinning. Metoden kan brukes for å skape nye og kreative spørsmål til utfordringer på jobb og i livet ellers.

Hensikten med metoden er å undersøke utfordringer og problemstillinger og kartlegge ulike dimensjoner av utfordringer for å komme opp med nye tilnærminger og spørsmål. Den kan passe godt i åpnefasen av en prosess for å undersøke og utbre problemstillingen eller det dere ønsker å fokusere på.