Chat with us, powered by LiveChat

Prosessledelse

Prosessledelse

 • Hvorfor bruke prosessledelse?

  Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.
  Les mer →
 • Hva er forskjellen på fasilitering og prosessledelse?

  Fasilitering og prosessledelse handler om hvordan planlegge og lede prosessforløp der vi er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultatene. På engelsk brukes som regel begrepet facilitation. På norsk brukes både fasilitering, prosessveiledning ogprosessledelse.
  Les mer →
 • Hvordan benytte prosessledelse i strategiutvikling?

  Skal man få i gang utviklingsarbeid eller oppgaveløsning i organisasjoner, er det ikke bare å ta i bruk nye metoder for samarbeid og læring. Det må samtidig skapes endringer i måten virksomheten ledes på og måten man samarbeider på i daglig arbeid.
  Les mer →
 • Hvordan lage fokus for en prosess eller et møte jeg skal lede?

  Å lage fokus for en prosess eller et møte man skal lede kan være utfordrende. Ofte beskriver heller medarbeidere det de ikke ønsker seg i stedet for det de faktisk ønsker seg. Ulike fokusmetoder Snu fokus Den enkleste måten å forsøke snu fokuset på fra hva man ikke ønsker seg, og over til hva man […]
  Les mer →
 • Hvordan lære av beste erfaringer?

  Å lære av beste erfaringer eller gode “best practice” er nyttig for organisasjoner. Det er spesielt to metoder man kan anvende for lære av hverandre og tidligere erfaringer innad i et team eller organisasjon Den første metoden, anerkjennende intervju, er særlig utviklet for å få kunnskap om de beste erfaringene som finnes i en gruppe. […]
  Les mer →
 • Hvilke gode tips finnes for å starte en kreativ prosess?

  Å jobbe kreatitvt er viktig for en organisasjoner, og kan bidra til innovasjon. Nedenfor kommer noen gode tips for hvordan man kan starte en kreativ prosess.     Idémyldring En kreativ prosess startes gjerne med en idemyldring også kalt brainstorming. Idemyldring er nødvendig når deltakerne skal se på forskjellige muligheter eller løsninger. Oftest er det […]
  Les mer →
 • Hvordan skape en positiv og anerkjennende kultur i en organisasjon eller team?

  For å skape et positiv og anerkjennende kultur i organisasjoner og team er det viktig med deltagelse og anerkjennelse. Et positivt miljø kan oppnås gjennom en rekke metoder, deriblant Tre gode ting, Styrkespotting og Anerkjennelesesrunder. Metoden Tre gode ting brukes for å bli kjent og skape positive følelser. Styrkespotting brukes for å åpne seg opp […]
  Les mer →
 • Hvordan videreutvikle gode ideer?

  Å videreutvikle gode ideer kan være utfordrende, samtidig som det er viktig. Nedenfor presenteres ulike metoder for hvordan man kan spille videre på gode ideer. Gjennom metoden idémal blir videreutviklingen av en idé eller konsept mer konkrete og målrettet. Malen er særlig nyttig dersom man leder mange mennesker og har delt dem inn i flere […]
  Les mer →
 • Hvordan lage gode handlingsplaner?

  En god handlingsplan hjelper til med å flytte ideer nærmere realisering. Gode handlingsplaner visualiserer veien fremover mot målet og de kan hjelpe til med å skape framdrift når man opplever at det er lite tid igjen i slutten av et prosessarbeid. Nedenfor beskrives to verktøy som kan benyttes til å lage gode handlingsplaner. Et enkelt […]
  Les mer →
 • Hvordan skape takknemlighetskultur i organisasjonen?

  I alle organisasjoner er det viktig å skape en positiv atmosfære og hver dag står vi ovenfor små avslutninger som kan brukes til å uttrykke takknemlighet. Takknemlighet er en følelse som oppleves godt og som bidrar til å bygge opp både den som takker og den som takkes. Etter et møte er slutt er det […]
  Les mer →