Hvordan starte opp et møte på en engasjerende måte?

Å starte opp et møte på en engasjerende måte har stor betydning for hvordan møtet vil kunne utarte seg, og hvilke resultater av møtet man vil kunne få.

Allerede før deltakere kommer til et møte eller en prosess du skal lede, vil de starte med å forberede seg til hva som skal skje.

Gode og spennende møteinnkallelser, samt en god møtestruktur og en grafisk handlingsplan kan derfor bidra til å danne gode og engasjerende møter. Klikk deg inn på de ulike metodene vi har lenket til over, for å lese mer om de konkrete verktøyene du kan anvende.

Tips til gode «bli kjent øvelser» i møter
Gode bli kjent øvelser kan skape en trygghet mellom deltakerne, som igjen vil ha mye å si for hvordan møtet vil utvikle seg videre. Det finnes en rekke ulike bli kjent øvelser i forbindelse med møtevirksomhet, vi foreslår blant annet disse: standpunktøvelsen, check-in-check-out og visittkort.