Chat with us, powered by LiveChat

Positiv psykologi – hvordan oppnå optimal menneskelig funksjonsevne?

Positiv psykologi kan defineres som vitenskapen om hva som skaper optimal menneskelig funksjonsevne og det er etter hvert en rekke bøker og artikler som bidrar med gode svar.

5 forhold som hjelper oss til å oppnå velvære

Martin Seligman   er en av forskerne som på en relativt lettfattelig og pedagogisk måte formidler hva som skal til for at mennesker fungerer på sitt mest optimale. Begrepet som oftest blir brukt innen forskning for å beskrive at vi har det godt og opplever lykke, er ”well-being” eller velvære på norsk. Etter mange års forskning har han kommet fram 5 forhold som hjelper oss til å oppnå velvære, eller som Seligman sier, “blomstre” (eng: flourish) som mennesker. Det handler om å finne måter å oppnå:

  1. Tilstedeværelse av positive følelser
  2. Engasjement – det å være oppslukt i noe, oppleve ”flow” og bruke styrkene sine
  3. Gode, menneskelige relasjoner
  4. Mening – opplevelse av at det du gjør er meningsfylt
  5. Fullføre, gjennomføre og mestre noe (”accomplishment”).

Seligmans forskning

Seligmans forskning viser at mennesker som investerer tid og ressurser på disse fem områdene vil være mer produktive på jobb, få til bedre jobb/fritid-balanse, være mindre sykemeldte etc. Deler av Seligmans forskning har også blitt kritisert for ikke å se gode nok sammenhenger mellom mening, positive følelser og lykke (Baumeister m.fl. 2013 ), men store deler av funnene hans støttes av en rekke andre forskere på feltet (Biswas-Diener 2010 ).

Lent

Seligmans ideer går også an å anvende på en rekke felt både i arbeidslivet og andre steder. I Lent bruker vi blant annet noe av hans tankegodt når vi bruker prosessledelse og fasiliterer gruppeprosesser mellom mennesker. Når du skal planlegge prosesser eller iverksette endringsarbeid på jobben, kan du prøve å legge til rette for at deltakerne får oppleve flest mulig av disse forholdene: