På hvilken måte kan fasiliterings-kompetanse bidra til endring? 

På hvilken måte kan fasiliterings-kompetanse bidra til endring? 

Kompetanse i å lede og fasilitere kan bidra til at flere opplever å bli hørt. En god fasilitator skaper trygghet i rommet og en opplevelse av at det er trygt å bidra og trygt å uttrykke meninger, ønsker og behov.  At flere på denne måte tar en plass og får en stemme kan bety at flere opplever indre motivasjon. I Lent snakker vi ofte om dobbel perspektivet, med dette menes at vi skaper resultater samtidig som folk opplever å ha det godt. 

I prosesslederstudiet vektlegger vi betydningen av gode oppstarter, vi snakker om å gå sakte for å kunne går fort. Vi tror at ved å delta på prosesslederstudiet vi du få en økt forståelse for relasjoners betydning for gode prestasjoner. Du vil få verktøy og bevissthet rundt at det kan tas grep om og ansvar for måten folk blir knyttet sammen eller ikke. Vi viser gjennom eksempler at noen enkle grep kan skape trygghet og berede grunnen for felles innsatser og resultater.

 

TIL PROSESSLEDERSTUDIET