Hvorfor vektlegger vi å delta flere enn en fra samme organisasjon? 

Hvorfor delta med flere enn en fra samme organisasjon på Prosesslederstudiet? 

På prosesslederstudiet vil man tilegne seg nye metoder, verktøy og arbeidsformer. Noen av disse inviterer til å løse oppgaver på andre måter enn det man har vært vant til. Det å utfordre kultur, vaner og mønstre kan være krevende. Vi er mange som har forsøkt å gjøre dette uten å lykkes. Ved å være flere deltakere på prosesslederstudiet, øker sjansen for at det man lærer bidrar til utvikling og endring i virksomheten dere jobber i. 

Som tilretteleggere av gruppeprosesser får vi også mulighet til å lytte bedre, fange opp mer og komme “tettere” på deltaker-gruppen når vi jobber sammen i par. Å være prosessleder kan oppleves som en utsatt rolle. Når man er to til å planlegge, gjennomføre, evaluere og feire, øker læringa, tryggheten og treffsikkerheten. 

 

TIL PROSESSLEDERSTUDIET