Hvordan gjennomføres videoanalyse i presentasjonsteknikkurset?

Det å se sin egen presentasjon på video er bevisstgjørende. Det kan være litt skummelt første gang, derfor sørger vi for at det skjer sammen med en kollega eller kursleder.

Individuelle tilbakemeldinger

Gjennom kurset legger vi opp til at alle deltakere skal få individuelle tilbakemeldinger på sine styrker og utviklingsområder som formidler, deriblant gjennom videoanalyse. Dette innebærer at alle deltakere gjennomfører en 3 min. presentasjon som tas opp på video, hvor de i etterkant av presentasjonen får mulighet til å se videoen av seg selv. Videoen vil ikke bli vist for alle, kun for den enkelte person samt en person til som vil kunne komme med tilbakemeldinger til den som har presentert. I tillegg til videoanalyse vil presentøren få tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig fra kursholder.

Til videoanalysen har vi utarbeidet et analyseskjema til bruk underveis. Her følger innholdet i dette skjemaet:

Oppbygning av presentasjonen:

 

Formidling av budskap:

 

Målgruppefokus:

 

Generelt:

 

Gjennomføring av analysen

To og to deltakere, eller en deltaker og en kursleder går sammen i videoanalysen av presentasjonen. Disse tar sammen en evaluering rundt hva som fungerer godt, og ser på eventuelle forbedringspotensialer.

Etter analysen

Vi reflekterer over hva som har vært det beste og mest lærerike med å gjennomføre en presentasjon, se seg selv på video, samt det å se de andre i gruppa presentere. Hvilken lærdom tar vi med oss fra dette som vi kan benytte oss av i presentasjoner du skal holde i nær fremtid?