Hvordan gir de gitte rammene føringer for presentasjonen din?

Når du skal presentere er det viktig å ha mest mulig informasjon om rammene for presentasjonen.

Gitte rammer er faktorer som presentasjonen må foregå innenfor, slik som tid, rom og antall deltakere. Det fine med de gitte rammefaktorer er at de stort sett er mulig å  finne ut av på forhånd. Som presentør kan du som regel planlegge og ta høyde for disse, og tilpasse presentasjonen deretter. Man bør ikke bli overrasket over at det ikke finnes prosjektor i lokalet, dette bør sjekkes på forhånd! Gitte rammer er faktorer som ikke lar seg endre i særlig grad.

Slike rammer er:

(teknisk utstyr, tavle o.l.)

 

De gitte rammene er som oftest enkelt å få rede på før kurset starter. Dette vil hjelpe deg i planleggingen. De gitte rammene er også noe av det som enklest ødelegger presnetasjonen dersom du ikke er klar over dem på forhånd.