Hvordan forberede seg til kurs i presentasjonsteknikk?

Kurset har til hensikt å gjøre deg tryggere og bedre i rollen som formidler, kursholder eller presentør.

Forberedelse til kurset:

Før du møter opp til kurset, vil vi at du forbereder en 5 minutters presentasjon. Innholdet i denne presentasjonen kan du velge selv, men vi anbefaler at du finner et jobbrelatert emne som du ønsker å prøve ut. Du kan velge om du vil bruke ulike presentasjonsmidler (flipover, PowerPoint el.) i presentasjonen din. Du synes sikkert 5 minutter er kort tid, men forsøk likevel å tilpasse presentasjonen til tidsrammen.

Presentasjonen skal holdes for de andre deltakerne på kurset. I kurset gjennomgår vi en videoanalyse (skjer ikke i plenum) av din presentasjon med konstruktiv og systematisk tilbakemelding i etterkant. Deretter blir det undervisning og utprøving av konkrete teknikker for å bedre dine ferdigheter som presentør.

Erfaringsmessig er det mange som er nervøse når de skal holde sin presentasjon. En viktig del av kurset er imidlertid å øve seg i å presentere i trygge omgivelser. Vi kommer derfor til å bruke noe tid på å etablere trygge rammer i begynnelsen av kurset. Med andre ord: ingen grunn til engstelse!

Kursplan:

– Planlegging

– Kommunikasjonsmåter

– Formidlingsstrategier

– Presentasjonsmidler

– Metoder