Hvordan bedre tjenester, produkter og resultater gjennom bruk av prosessledelse?

Kreativitet i fellesskap

Dersom man legger til rette for at menneskene kan bruke sine ressurser på en kreativ og god måte i et fellesskap, vil det nesten alltid oppstå resultater som ikke ville blitt skapt av enkeltpersoner.

Måten man kommer fram til disse resultatene, produktene eller tjenestene, er avhengig av hva slags prosessdesign man velger. Dersom det er viktig å være veldig nyskapende og innovativ, vil man prøve å legge til rette for en mest mulig kreativ og åpen prosess. Det kan være aktuelt å bruke mye tid på åpne-opp-fasen. Dersom det er en tjeneste som skal modifiseres og endres i noen grad, vil man trolig velge en prosess som har mindre åpenhet i seg.

Kreative prosessers rytme: Åpne – integrere – lukke

I kreative prosesser uten forutbestemt svar, opererer vi gjerne med tre forskjellige faser: Åpne opp, integrere, og lukke ned (Kaner og Lind 1996). En prosess kan gå gjennom denne syklusen en eller flere ganger. Modellen viser hvordan prosesser ofte har en slags ”pustebevegelse” eller rytme som følger logikken i åpne-integrere-lukke modellen. Vi puster inn (åpner opp) og puster ut (lukker). Som alle modeller, er dette en forenkling av virkeligheten, men den er nyttig for å forstå hvorfor ulik dynamikk og energi kan oppståunderveis i en prosess. Som fasilitator eller prosessleder kan det hjelpe deg å vite hvilken fase du befinner deg i, slik at du kan forberede deg på hvordan du kan lede deltakerne hensiktsmessig i de ulike fasene. Når det er sagt, vil fasene gli litt inni hverandre fordi hver fase vil ha noen elementer av de andre fasene i seg.

Det synlige utkomme av prosessen vil som regel handle om nye ideer til eller forbedrede tjeneste eller produkter. Eller det kan være andre resultater i form av omforent forståelse av et tema, økt motivasjon for å gjennomføre en organisasjonsendring, utkast til en ny strategiplan etc.

Åpne-integrere-lukke

Les mer om «åpne-integrere- lukke» på prosessverktøy.no

 

Ønsker du å lære mer om prosessledelse og trene på prosesslederrollen? Da anbefaler vi deltakelse på Prosesslederstudiet

Les også mer om alle våre ulike tjenester

 

 

Skrevet av Pål Tanggaard

Kommende kurs Se alle kurs

05
Jan

Prosesslederstudiet 2 i Oslo – Fordypning

Pris: 38 900

Et videre læringsløp deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Fordypning, veiledning, utprøving/øving og sertifisering. Oppstart 05.januar. Sted: Oslo

10
Jan

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart Januar (NB! Få plasser igjen)

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling1: 10-11.jan, Samling2: 14-15.feb(digital), Samling3: 12-13-mars. Sted: Oslo, Schweigaards gate 34C.

10
Jan

Prosesslederstudiet i AGDER – Oppstart Januar

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Oppstartprat 2 timer digitalt: 15. desember((kl.09-11 / digitalt), Samling 1: 10-11.januar, Samling 2: 14-15.feb(digitalt), Samling 3: 08-09.april. Sted: Kristiansand.