Hva er Lents teoretiske grunnlag?

Det teoretiske grunnlaget for hvordan vi jobber i Lent er særlig hentet fra systemisk teori, sosialkonstruksjonisme, positiv psykologi og Appreciative Inquiry. Disse innsiktene bruker vi både når vi leder prosesser, jobber med organisasjonsutvikling og lederutvikling, holder kurs, leder endringsprosesser og bidrar i strategiutvikling.

Det systemiske feltet

Fra det systemiske feltet henter vi tanken om å ta utgangspunkt i helheten og ikke bare undersøke enkeltdeler av en organisasjon for å skape endringer og resultater. Alt henger sammen og påvirker hverandre gjensidig. Systemisk teori bidrar med gode begreper og metoder for å se det relasjonelle bildet.

Sosialkonstruksjonisme

Sosialkonstruksjonisme bidrar til å se språkets funksjon i å skape virkeligheter. En av nøklene i prosessledelse er å hjelpe deltakerne til å finne eller skape ord som hjelper deltakerne til å skape mest mulig konstruktive beskrivelser av det de ønsker å endre på, være seg teamutvikling, organisasjonsutvikling, nye produkter eller annet.

Positiv psykologi

Positiv psykologi handler om hva som skaper optimal menneskelig funksjonsevne og hvilke forutsetninger som bidrar til det. Forskning innen positiv psykologi viser blant annet hvilke effekter positive emosjoner kan for læring, kreativitet, produksjonsevne osv., noe som er viktig å ha kunnskap om når man leder prosesser. Andre deler av positiv psykologi vektlegger bruk av menneskelige styrker – noe vi er opptatt av som prosessledere i Lent.

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) er et fagfelt som har fått mer og mer oppmerksomhet inn organisasjonsutviklingsfeltet den senere tid. Her kombineres aksjonsforskning med innsikt fra blant annet de ovennevnte teoretiske perspektivene. Fokuset i AI er på å identifisere og lære av det som allerede fungerer godt for deretter å generere nye bilder av hva teamet/organisasjonen kan skape i framtiden. Det er en effektiv måte å fokusere på både å skape gode resultater  og gode relasjoner mellom mennesker samtidig. Dette ”dobbeltperspektivet” opplever vi svært ofte er hensikten med å igangsette prosesser i utgangspunktet.