Strategisk ledelse

Strategisk ledelse

 • Hvordan gå fra fra maskintenkning til systemtenkning?

  I sin innflytelsesrike bok "Leadership and the New Science" spør Margaret Wheatley (1999) om det er mulig å lede organisasjoner på måter som er mindre krevende og skaper mindre stress enn dagens praksis. Hun reiser spørsmål ved om problemene som mange organisasjoner sliter med, er resultat av at tenkningen – som ligger til grunn for vår forståelse av hvordan organisasjoner fungerer – er feil.
  Les mer →
 • Hvordan håndtere endring?

  Det finnes få eksempler på planlagte reformer som har endret organisasjonen i tråd med planen. Det er sannsynligvis ikke bare et resultat av dårlige planer, men at alle planer bygger på analyser av fortiden. De tar i liten grad høyde for hva som kommer til å skje i framtiden.
  Les mer →
 • Hvordan benytte prosessledelse i strategiutvikling?

  Skal man få i gang utviklingsarbeid eller oppgaveløsning i organisasjoner, er det ikke bare å ta i bruk nye metoder for samarbeid og læring. Det må samtidig skapes endringer i måten virksomheten ledes på og måten man samarbeider på i daglig arbeid.
  Les mer →
 • Hvordan forstå brukere og kunder?

  Brukere og kunder har et eget perspektiv og syn på tjenester og produkter, som skiller seg fra det synet som tilbyderen har. For å forstå brukere eller kunder bedre kan man bruke metoden brukerintervju. Brukerintervju er en kvalitativ metode innen tjenestedesign og brukes for å skaffe innsikt i brukerens opplevelser av en bestemt tjeneste eller […]
  Les mer →
 • Hvordan sikre initiativ og ivaretakelse av organisasjonens retning?

  Hvordan sikre initiativ og ivaretakelse av organisasjonens retning i moderne organisasjoner? (med Fredric Laloux og teal organizations som perspektiv.) Det er i spranget mellom fortidens foreldede forretningsmodeller og de krav nåtiden setter til vår organisasjoner, at nye spørsmål og strukturer dukker opp. Vi opplever at et av de viktigste spørsmål i dagens organisasjoner er: Hvilke […]
  Les mer →