Skole og utdanning

Skole og utdanning

 • Hvordan jobbe med frafall i skolen?

  Frafall i skolen er en kjent utfordring som kan møtes på mange ulike måter. I arbeidet med frafall kan til fordel en styrkebasert tilnærming anvendes for å blant annet skape trivsel samt å få frem styrker og ressurser hos seg selv og andre. Hvordan få alle elever til å trives? Hvordan kan man så skape […]
  Les mer →
 • Hvordan og hvorfor spre et styrkebasert tenkesett i skolen?

  Økt gjennomføringsgrad i utdanning Å spre et styrkebasert tenkesett er hensiktsmessig da man antar at dette kan bidra til blant annet en økt gjennomføringsgrad i utdanning. Det er først og fremst viktig å gi dette styrkebaserte tenkesettet og Appreciative Inquiry (AI) legitimitet og troverdighet. Man må vise til at dette faktisk virker. Her er det […]
  Les mer →
 • Hvordan få fram styrker og ressurser hos «drop-out» elever?

  Begrepet “drop-out” -elever blir brukt i mange sammenhenger. Begrepet «drop-out» kan forstås som en sosial konstruksjon og utstrakt bruk av begrepet kan bidra til stigmatisering og selvoppfyllende profetier. Elevene omtalt som drop-out, har ofte like mange ressurser som «drop-in» elever, men kanskje på andre felt. Vi vil slå et slag for å være på jakt […]
  Les mer →
 • Hvordan jobbe med fagfornyelsen i utviklingstida?

  Fagfornyelsen I disse tider er skoler over hele landet i gang med å jobbe med fagfornyelsen. Sentrale temaer og spørsmål som mange skoleledere og lærere er opptatt av er blant annet; Hvordan jobbe med å bygge et godt, kreativt profesjonsfellesskap? Hvordan kan lærerne få eierskap til overordnet del og de andre elementene i fagfornyelsen? Hvordan […]
  Les mer →
 • Hva er svak pedagogikk?

  Siden kursing og undervisning ikke er en ren teknisk disiplin med tydelige årsak-virkningsforhold, innebærer selve kurssituasjonen en risiko. Dette er noe vi i Lent omfavner!
  Les mer →