Q&A Prosesslederstudiet

Q&A Prosesslederstudiet

 • Hva kan jeg forvente å sitte igjen med etter kurset? 

  Forventinger etter Prosesslederstudiet. Du vil få verktøy som gjør at du planlegger prosessarbeid, prosjekter, møter, workshops eller kurs på en bedre måte. Du stiller bedre forberedt med større fokus på hva deltakerne i prosessen har forutsetninger for og mulighet til å bidra med.  Du kan forvente nye innsikter fra positiv psykologi, sosialkonstruksjonisme og aksjonsforskning. Å […]
  Les mer →
 • På hvilken måte kan fasiliterings-kompetanse bidra til endring? 

  På hvilken måte kan fasiliterings-kompetanse bidra til endring?  Kompetanse i å lede og fasilitere kan bidra til at flere opplever å bli hørt. En god fasilitator skaper trygghet i rommet og en opplevelse av at det er trygt å bidra og trygt å uttrykke meninger, ønsker og behov.  At flere på denne måte tar en […]
  Les mer →
 • Hvorfor vektlegger vi å delta flere enn en fra samme organisasjon? 

  Hvorfor delta med flere enn en fra samme organisasjon på Prosesslederstudiet?  På prosesslederstudiet vil man tilegne seg nye metoder, verktøy og arbeidsformer. Noen av disse inviterer til å løse oppgaver på andre måter enn det man har vært vant til. Det å utfordre kultur, vaner og mønstre kan være krevende. Vi er mange som har […]
  Les mer →
 • I hvilke situasjoner trenger du prosesslederkompetanse?

  Når du skal planlegge og lede prosesser, der du er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater. Når svaret eller løsningen ikke er opplagt, det er komplekse sammenhenger og vi ikke ser tydelige årsak-virkning forhold. Når vi trenger kreativiteten til den enkelte og gruppen som helhet. Når vi trenger perspektivrikdom og innsikt for å vurdere en […]
  Les mer →