Prosesslederopplæring og lederutvikling – søknad OU-støtte fra KS

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Disse kursene fra Lent er godkjent av KS for OU-støtte til ledere i kommunal sektor:

Selv om kursene er godkjente av KS må det søkes på vanlig måte, i forkant av oppstart, og i søknaden må det dokumenteres hvem som er deltakere og deres stilling. KS ønsker i hovedsak at det sendes inn en søknad pr kommune/fylkeskommune.

Dere vil deretter motta et tilsagnsbrev fra KS som gir grunnlag for utbetaling av OU-midler.

Hvem kan søke/få støtte:

Ledere i kommuner og fylkeskommuner. 

Slik søker du:

1. Påmelding kurs

2. Send inn søknad til KS. Søknadsskjema her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3258&externalId=KS

Eksempel – utfylling søknad deltakelse på Prosesslederstudiet:
Målgruppe: Ledere
Innhold: Prosesslederstudiet i regi Lent + eventuelle merknader.
Ansvarlig for gjennomføring: Lent AS
Tidsrom: «Oppstartsdato» og «avslutningsdato»
Søknad om OU-midler til: Velg – «Deltakeravgift på kurs som ikke er forhåndsgodkjent».
Kursavgift: 34 900,-

3. Søknaden blir godkjent. Det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene og du mottar tilsagnsbrev/godkjenning

4. Du mottar og betaler fakturaen fra Lent

5. Send inn refusjonskrav til KS sammen med kopi av tilsagnsbrev og kopi av fakturaer som skal refunderes. . Søknadsskjema her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3261&externalId=KS

Har du noen spørsmål til dette kan du kontakte Kay Eskil i Lent (kay@lent.no/97772971) eller Sissel Haugen Daldosso i KS (sissel.haugen.daldosso@ks.no/909 61 238)