Chat with us, powered by LiveChat

Prosesslederstudiet for ledere i skolen

Vil du lære å lede prosjekter og møter som engasjerer og skaper resultater?

Prosesslederstudiet er et 7-dagers samlingsbaserte program hvor du lærer deg verktøy og metoder for å skape endringer, engasjement og resultater i dine møter og prosjekter. Studiet har deltakere fra både offentlige og private virksomheter, og ledere i skolen kan søke om refusjon av deltakeravgiften gjennom KS.

Lent skal gjennomføre slike kurs i løpet av høsten 2019 med oppstart hhv August, September og Oktober.

Led skole

Led skole er et kompetansehevingstiltak for skoleledere i regi av KS. Lent er en av de anbefalte innholdsleverandørene, og tilbyr opplæring i prosessledelse. Les om Led skole her

Støtte til deltakeravgiften fra KS

Lent sitt Prosesslederstudium oppfyller kriteriene om «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling» og er nå forhåndsgodkjent (dvs at kommunen ikke trenger å legge ved kursplan og lage omfattende søknad for å få dekket dette.) Deltakeravgiften er kr 29.900 og KS dekker hele 20.000 kroner av dette.

For mer info om støtteordningen, se her:
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/ledelse/ou-midlene—orientering-og-generelle-retningslinjer/

Kontaktperson i KS er Sissel Haugen Daldasso: +4790961238, Sissel.haugen.daldosso@ks.no

NB: for Oslo kommune gjelder andre regler for støtteordning. Her er det to frister i året for å søke om OU-midler (ca 1.sept og 1.mars) og én søknadsfrist for å søke om stipend til å delta på kurs (ca 1.april). Kontaktinformasjon i Oslo kommune: Martin K. Johansen, Mobil: 954 54 440, e-post: martin.johansen@byr.oslo.kommune.no.

 

Mer informasjon og påmelding til Prosesslederstudiet

Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema på hovedsiden for Prosesslederstudiet: Klikk her