Prosesslederstudiet for ledere i skolen

Vil du lære å lede prosjekter og møter som engasjerer og skaper resultater?

Prosesslederstudiet er et 6-dagers samlingsbasert program hvor du lærer deg verktøy og metoder for å skape endringer, engasjement og resultater i dine møter og prosjekter. Studiet har deltakere fra både offentlige og private virksomheter, og ledere i skolen kan søke om refusjon av deltakeravgiften gjennom KS.

Lent skal gjennomføre slike kurs gjennom 2020 med oppstart hhv Januar, mars, April, August, September og Oktober.

Led skole

Led skole er et kompetansehevingstiltak for skoleledere i regi av KS. Lent er en av de anbefalte innholdsleverandørene, og tilbyr opplæring i prosessledelse. Les om Led skole her

Støtte til deltakeravgiften fra KS

Lent sitt Prosesslederstudium oppfyller kriteriene om «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling» og er nå forhåndsgodkjent (dvs at kommunen ikke trenger å legge ved kursplan og lage omfattende søknad for å få dekket dette.) Deltakeravgiften er kr 34.900 og KS dekker hele 20.000 kroner av dette.

For mer info om støtteordningen, se her: www.lent.no/prosesslederstudiet-soknad-ou-stotte-fra-ks/

Kontaktperson i KS er Sissel Haugen Daldasso: +4790961238, Sissel.haugen.daldosso@ks.no

NB: for Oslo kommune gjelder andre regler for støtteordning. Her er det to frister i året for å søke om OU-midler (ca 1.sept og 1.mars) og én søknadsfrist for å søke om stipend til å delta på kurs (ca 1.april). Kontaktinformasjon i Oslo kommune: Martin K. Johansen, Mobil: 954 54 440, e-post: martin.johansen@byr.oslo.kommune.no.

Mer informasjon og påmelding til Prosesslederstudiet

Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema på hovedsiden for Prosesslederstudiet: Klikk her

Prosesslederstudiet

Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Seks dager fordelt over tre samlinger.

Event Meta
Name
Prosesslederstudiet oppstart August
Event Status
Scheduled
Start Date
19.08.2020 09:00
End Date
07.10.2020 10:00
Event Location
Attendance Mode
Online
URL
https://www.lent.no/kurs/prosessledelse-oslo/

Hvem er typiske deltakere på PLS?

Prosesslederstudiet for ledere, mellomledere, prosjektledere, rådgivere i alle sektorer. Både privat, statlig, kommunal eller frivillig sektor.