Prosesslederstudiet i Trøndelag

Regionalt prosesslederprogram høsten 2022

Prosessledertrening for ledere, mellomledere, prosjektledere, prosessledere, rådgivere og koordinatorer

Kort om Prosesslederstudiet

I dette kurset i prosessledelse, lærer vi deg våre beste verktøy og metoder for å skape involvering, engasjement og resultater i dine møter og prosjekter. Kurset går over 6 dager, fordelt over tre samlinger (2+2+2 dager)

På kurset bruker vi pedagogiske metoder som bidrar til at alle deltakerne vil kunne ta i bruk  teori og verktøy i sitt daglige arbeide. Deltakerne vil underveis jobbe med egne case/arbeidsoppgaver de står overfor, gjerne sammen med andre fra samme organsisasjon. På den måten blir studiet hele tiden koblet til pågående prosesser deltakerne står i til daglig. Vi oppfordrer og utfordrer deltakerne til å prøver ut noen av metodene og verktøyene mellom samlingene og til å dele erfaringer underveis via våre digitale plattformer. Det er ingen obligatoriske innleveringer eller litteratur.

Innhold i samlingene

Samling 1

Planlegging og innramming av prosesser
I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen. Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser.

Samling 2

Prosessdesign
I andre samling starter vi med å dele erfaringer som deltakerne har gjort mellom samling 1 og 2. Deretter vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og lukkefasen. Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis.

Samling 3

Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk
I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva du bør våre oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse for å la gruppens kollektive intellegens og drivkraft brukes til å svare selv.

Pris

Pris: kr. 38 900 per deltaker.
Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket en stor del av deltakeravgiften gjennom OU-fondet.

Dato/tidspunkt

Det er planlagt en ny runde av dette kurset i 2023. Meld interesse i chatten, så gir vi deg beskjed straks datoene er klare.

Samling 1:
Samling 2:
Samling 3:

Sted/lokasjon

Kurssted er Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist: så lenge det er plasser ledig.
Antall plasser: 35


Noen tilbakemeldinger fra deltakere på programmet i Trøndelag

«Svært relevant for hverdagen i jobben min. Jeg følte det gav mange små, konkrete tips og verktøy som jeg kunne prøve ut i de prosessene jeg står i – både underveis og nå i ettertid. Det var fint å få deres fagekspertise på området, samtidig som det var mye rom for at vi kunne gi innspill på tema vi var opptatt av. Likte godt at kurset var så praksisnært. Jeg føler kurset har gjort det mer tydelig for meg hva det vil si å lede prosesser.»

«Det var verdifullt å få tid til å reflektere og få værktøy til å planlegg og gjennomføre god prosesser. Det var interessant og se at det var forskjellig fra design thinking. Det var viktig for meg å forstå at føleri er like viktig som faktisk å få ut et ferdig produkt eller en prototype eller et resultat. At prosessen i seg selv også kan være verdifull.«

«Interessant, lærerik og litt krevende. Det mest verdifulle for meg var relevansen fra kurset til mine daglige arbeidsoppgaver som prosjektmedarbeider. Det var også verdifullt å ha tid i mellom samlingene til å reflektere, ta i bruk og teste ut metoder/verktøy fra samlinger, samt at det ga meg tid til å tenke prosessledelse (litt av gangen) i daglig arbeid før neste samling og nytt påfyll.«

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med Eivind Nilsen i Lent (eivind@lent.no/ 97 57 31 85)

“Prosessledelse er ferdigheter i å skape rom for dialog og deltakelse der de involverte bruker sine ressurser til å skape felles resultater. God prosessledelse bidrar til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, kreativitet og engasjement underveis og har lyst til å følge opp beslutninger i etterkant”