Digitale gjennomføringer og vår erfaring med dette

Strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter uten at folk møtes fysisk

Lent har siden starten av pandemien (mars 2020) gjennomført de fleste av våre programmer digitalt/via skjerm. Vi og våre deltakere har erfart at dette ble en god arena for å lære og trene på prosessledelse. Vi opplever at de skjermbaserte gjennomføringene tilfører tilleggsdimensjoner rundt hvordan man kan strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter, uten at folk møtes fysisk. Dette tar vi med oss videre inn i kursene i 2022, da vi ser at kunnskap rundt det å skape engasjement og involvering digitalt kan bli veldig nyttig også i tiden fremover.

Hvis vi får en ny periode med restriksjoner som begrenser muligheten for å møtes fysisk på kurs, vil vi bytte over fra dagene «hybride» kursgjennomføring, til et helt digitalt opplegg.

Uansett møtested – vi gjennomfører samlingene med det samme innholdet og de samme temaene vi allerede har i kursplanen og med det samme fokuset på aktiv deltakelse gjennom en kombinasjon av jobbing individuelt, samarbeid i grupper og refleksjoner i plenum. I tillegg vil det bli korte forelesninger som introduksjon til de ulike temaene. Vi vil benytter enkle og velegnete digitale løsninger som ikke krever opplæring på forhånd. 

I Lent kan vi mye om prosessledelse og selv om vi er ikke eksperter på det digitale, har vi i ett og et halvt år og etter flere titalls gjennomførte program, lært og utforsket måter å fasilitere gode prosesser på, digitalt. I alle disse læringsløpene har vi sammen med deltakerne lært enda mer om hva som skal til for å få til god samhandling fra skjerm til skjerm.

Vi opplever at de skjermbasert gjennomføringene av Prosesslederstudiet, i tillegg til å lære om og trene på Prosessledelse, kan tilføre tilleggsdimensjoner som:

Lære hvordan å strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter uten at folk møtes fysisk

Lære hva som skal til for at vi kan gjennomføre gode, involverende møter og prosesser fra hjemmekontorer og individuelle skjermer på ulike geografiske steder

Få erfaring med å jobbe medvirkende og prosessuelt fra skjerm til skjerm

Sammen skape og samle erfaringer med digital samhandling som også vil ha betydning når vi igjen har anledning til å møtes fysisk.

– Bli kjent med og trene på bruk av digitale prosessverktøy

Tilbakemeldinger fra noen deltakere på våre digitale gjennomføringer

«Skjønner at dere har erfaring. Spesielt det å holde flyt i en hel dag digitalt vet jeg krever mye mer energi fra kursholder enn å kjøre en hel dag fysisk. Krever ett annet fokus. Så at dere lyktes med energi og god flyt også digitalt er meget bra. Tommelopp!«
– Christian Bøhn, Trondheim kommune

«Veldig godt opplegg, mye nyttig teori og øvelser. Mye som allerede er tatt i bruk i jobben og spennende å kunne bruke prosessledelse i sammenheng med prosjektledelse.«
– Andreas Nilsson, Viken Fylkeskommune

«Svært relevant, praktisk nyttig kurs – man kan gå i gang allerede i dag ! Forbilledlige rollemodeller fra Lent – de setter teorien fortløpende ut i praksis. Har følt meg inkludert i felleskapet tross skjerm møter, fått større teknisk innsikt, blitt veldig ivaretatt. Stor respekt fra Lent for ulike ferdigheter /raskhet i felles gr – tilpasset tempoet og detaljene etter dette med høflighet og imøtekommenhet – bra !!. Godt forberedte og meget kunnskapsrike rutinerte foredragsholdere og god teknisk ivaretakelse gjennom alle dagene :-)»
– Beate Mellemsether