Lent gjennomfører alle samlinger digitalt.

Strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter uten at folk møtes fysisk

Digitale gjennomføring og vår erfaring med dette.

Lent har siden mars 2020 gjennomført de fleste av våre programmer digitalt og vi erfarer at det blir en god arena for å lære og trene på prosessledelse. Vi opplever at de skjermbaserte gjennomføringene tilfører tilleggsdimensjoner rundt hvordan man kan strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter uten at folk møtes fysisk. Dette tar med oss videre inn i kursene denne høsten, da vi ser at kunnskap rundt det å skape engasjement og involvering digitalt kan bli veldig nyttig i tiden fremover.

Vi gjennomfører samlingene med det samme innholdet og de samme temaene vi allerede har i kursplanen og med det samme fokuset på aktiv deltakelse gjennom en kombinasjon av jobbing individuelt, samarbeid i grupper og refleksjoner i plenum. I tillegg vil det bli korte forelesninger som introduksjon til de ulike temaene. Vi vil benytter enkle og velegnete digitale løsninger som ikke krever opplæring på forhånd. 

I Lent kan vi mye om prosessledelse og selv om vi er ikke eksperter på det digitale, har vi etterhvert lært og utforsket måter å fasilitere gode prosesser på, også digitalt. I læringsløpet vil vi sammen med dere kunne forstå enda mer om hva som skal til for å få til god samhandling fra skjerm til skjerm.

Vi opplever at den skjermbasert gjennomføringen av Prosesslederstudiet, i tillegg til å lære om og trene på Prosessledelse, kan tilføre tilleggsdimensjoner som:

Lære hvordan å strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter uten at folk møtes fysisk

Lære hva som skal til for at vi kan gjennomføre gode, involverende møter og prosesser fra hjemmekontorer og individuelle skjermer på ulike geografiske steder

Få erfaring med å jobbe medvirkende og prosessuelt fra skjerm til skjerm

Sammen skape og samle erfaringer med digital samhandling som også vil ha betydning når vi igjen har anledning til å møtes fysisk.