Lent gjennomfører alle samlinger på Prosesslederstudiet, digitalt

Lent gjennomfører alle samlinger på Prosesslederstudiet, om nødvendig digitalt

Vi er alle preget av alvoret og situasjonen vi befinner oss i. Det er mye som endres og mye som må håndteres, ofte med ulike typer pressfaktorer til stede. Vi blir mer overlatt til oss selv, færre muligheter til å kunne støtte, anerkjenne og bidra med et smil og gi hverandre en klapp på skuldra. Samtidig opplever vi mer omtanke, mer kontakt og en voksende følelse av fellesskap og dugnadsånd. Denne situasjonen gir oss kanskje også noen nye muligheter. Situasjonen gir oss i Lent mulighet til å samle mer erfaring med å jobbe medvirkende og prosessuelt fra skjerm til skjerm. Lent har allerede gjort noen verdifulle erfaringer med gjennomføring av skjermbaserte samlinger. Dette har gitt gir oss klokketro på at vi skal gjennomføre samlinger og programmer som er planlagt, også med de sosiale begrensningene vi nå opplever. Så lenge myndighetene anbefaler minst mulig sosial kontakt, gjennomfører vi digitalt. Vi erfarer at dette kan tilføre en tilleggsdimensjon i læringsløpet. Sammen kan vi nå skape og samle erfaringer med digital samhandling som også vil ha betydning når vi igjen har anledning til å møtes fysisk.

Vi vil gjennomføre samlingene med det samme innholdet og de samme temaene vi allerede har i kursplanen og med det samme fokuset på aktiv deltakelse gjennom en kombinasjon av jobbing individuelt, samarbeid i grupper og refleksjoner og læring i plenum. I tillegg vil det bli korte forelesninger som introduksjon til de ulike temaene. Vi vil benytte en enkel og velegnet digital løsning som ikke krever kjennskap til dette på forhånd. 

Disse fokusspørsmålene kan gi retning til denne felles tilleggs-læringen: