Prosesslederpodden

Podcaster fra og med Lent. Tips og triks til deg som ønsker å lykkes med å lede gode møter og prosesser, som engasjerer og skaper aktiv deltakelse – Prosessledelse


Episode fra Lederpodden – «En god prosess»

I Pål Tanggaard og Eivind Nilsen i Lent har vært med på Lederpodden og snakket med Tor Åge Skagestad om prosessledelse og hvordan det kan hjelpe ledere i sin hverdag. En veldig god og læringsrik samtale som det virkelig er verdt å høre på!

Hvordan få alle til å bidra? Del 1 (lengde: 10 min)

I denne episoden intervjuer vi Ingunn Andersen i NMBU, tidligere deltaker fra prosesslederstudiet, om hvorfor det er lurt å bruke deltakende metoder, og tips til hvordan lykkes med det.

Hvordan få alle til å bidra? Del 2 (lengde: 5 min)

I denne podcasten deler vi 5 gode tips for å lykkes med å få alle til å bidra i møter og prosesser? Tipsene er basert på erfaringsdeling mellom prosessledere på noen av våre webinarer.

Episode fra SELLPodden – «Prosessledelese i skole: Å lede samskapende møter«

Hvordan kan styrkebasert prosessledelse bidra til å involvere elever, foreldre og lærere til sammen å skape et godt klassemiljø og utvikle profesjonsfellesskapet? Hva kjennetegner metoder som bidrar til reell samskaping og læringsglede?

SELLPodden er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

https://sellpodden.no/1018579/9706688-47-prosessledelese-i-skole-a-lede-samskapende-moter