Prosesslederpodden

Podcast fra Lent med tips og triks til deg som ønsker å lykkes med å lede gode møter og prosesser, som engasjerer og skaper aktiv deltakelse.


#1. Hvordan få alle til å bidra? Del 1 (lengde: 10 min)

Første episode i Prosesslederpodden er klar! Temaet er «Hvordan få alle til å bidra?». I denne korte episoden intervjuer vi Ingunn Andersen i NMBU, tidligere deltaker fra prosesslederstudiet, om hvorfor det er lurt å bruke deltakende metoder, og tips til hvordan lykkes med det. Vil du lære flere tips, meld deg på webinaret fredag 31 (https://www.lent.no/lent-webinar/)

#2. Hvordan få alle til å bidra? Del 2 (lengde: 5 min)

I denne podcasten deler vi 5 gode tips for å lykkes med å få alle til å bidra i møter og prosesser? Tipsene er basert på erfaringsdeling mellom prosessledere i vårt webinar som var 31.januar 2020.

Ekstern fra SELLPodden. Prosessledelese i skole: Å lede samskapende møter

Hvordan kan styrkebasert prosessledelse bidra til å involvere elever, foreldre og lærere til sammen å skape et godt klassemiljø og utvikle profesjonsfellesskapet? Hva kjennetegner metoder som bidrar til reell samskaping og læringsglede?

SELLPodden er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

https://sellpodden.no/1018579/9706688-47-prosessledelese-i-skole-a-lede-samskapende-moter