Prosesslederboka

Om Prosesslederboka Hensikten med denne boka er å svare på følgende spørsmål: «Hvordan lede prosesser som utløser potensialene til de involverte og skaper resultater som overgår det vi forventer?» Spørsmålene vi stiller, endrer den virkeligheten vi er en del av. Innledningsspørsmålet vi stiller i denne boka sikter høyt, og målet vårt er at du får … Fortsett å lese Prosesslederboka