Bærekraft og miljø

Miljøpolicy

Lent AS er Norges ledende fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Vi leverer kurs og bygger kompetanse innen vårt fagfelt i offentlig, privat og frivillig sektor. Kjernen i prosessledelse er å skape involvering og engasjement rundt samskapende utviklingsarbeid med en grunnverdi om at alle som deltar i slikt arbeid har kompetanse og styrker som er viktige for å skape best mulige og framtidsrettede løsninger på komplekse problemstillinger. 

Vår miljøpolicy og HMS-arbeid tar utgangspunkt i 4 av FN sine bærekraftsmål. Disse er: 

       

Overordnede mål for Miljø og Bærekraft