LENT webinar

Boklansering!

PÅMELDINGEN TIL WEBINARET 2.JUNI ER NÅ DESSVERRE STENGT.
Det kommer flere, så følg med på lent.no eller vår Facebookside.

Lent inviterer til webinar
Tidspunkt: 2.juni, kl.08.30 – 09.30 eller 14.30 – 15.30
Tema: Hvordan lede samskapende lærings- og utviklingsprosesser i skolen?

I forbindelse med lansering av boka Praktisk prosessledelse i skolen inviterer vi til webinar. I dette webinaret vil forfatterne forklare og modellere hvordan du som leder eller lærer kan legge til rette for gode, samskapende prosesser i klasserommet, i profesjonsfellesskapet eller i foreldremøter. 

Hensikten med webinaret er å gi deg som lærer eller leder i skolen innsikt i hva prosessledelse er og hvordan du kan bruke prosessledelse for å drive godt lærings- og utviklingsarbeid. Du får presentert noen eksempler og metoder som kan brukes i klasserommet, profesjonsfellesskapet eller i foreldremøter. Webinaret er interaktivt, det betyr at du vil prøve ut noen av metodene underveis.

Bakgrunn for teamet

Hvordan lede lærings- og utviklingsprosesser på måter som gir alle elever, lærere og ledere energi og lærelyst og gjør at skolen lykkes med samfunnsoppdraget sitt? Hvordan lede disse prosessene på måter som verdsetter den enkeltes bidrag og samtidig utløser fellesskapets kreativitet og potensialer?

Hver skoledag leder lærere og skoleledere prosesser både i klasserommet, i utvikling av profesjonsfellesskapet, i møte med foreldre og i andre møter i skolehverdagen. I alle disse møtene og prosessene tar lærere og skoleledere valg som bidrar til å skape relasjoner, læring og resultater. I boka som nå kommer viser vi deg hvordan du kan innta prosesslederrollen gjennom å stille gode spørsmål og velge metoder som involverer alle til å bidra med sitt beste i samskapende møter og lærings- og utviklingsprosesser, samtidig som relasjoner ivaretas og utvikles.

Hvem bør melde seg på?

Webinaret er særlig myntet på lærere og ledere i skolen, men passer også for andre som er opptatt av skole. Webinaret er også aktuelt for ledere i barnehage eller andre som er nysgjerrige på boka.

NÅR/HVOR
Dato
: Onsdag 2.juni
Tid: kl 08.30 – 09.30 eller 14.30 – 15.30
Sted: Zoom
Pris: Gratis

PROGRAM
08:25/14:25 Logg deg på
08:30/14:30 Intro til prosessledelse i skolen med utprøving av metoder.
09:15/15:15 Åpning for spørsmål

Hvilke temaer vi tar opp på disse webinarene, plukkes fra en liste med ønsker fra tidligere deltakere på Prosesslederstudiet – vårt seksdagers kurs i prosessledelse. Det er er også mulig å komme med forslag til aktuelle tema i chatten nede til høyre.

Lent arrangerer en serie interaktive Webinar. I disse webinarene vil du som deltaker bli inkludert og få muligheten til å prøv ut metoder og verktøy samt reflektere med andre deltakere underveis. Det krever litt mer enn et vanlig webinar, da vi ønsker at dere skal delta og ha en aktiv rolle i å dele erfaringer. Vi vil legge til rette for at dette blir en trygg og god opplevelse for alle!

Tidligere webinar: 

April 2021: Samhandling om komplekse velferdsutfordringer

Februar 2021: Relasjonell kapasitet!

Oktober:Det går an å skape motivasjon, engasjement og aktiv deltakelse digitalt!

Juni: Prosessledelse og relasjonell kapasitet

Mai: Prosessledelse og relasjonell kapasitet

April: «Erfaringsdelingsøkt – Digital Prosessledelse

Februar: «Hvilke spørsmål bør du stille når du skal lede en prosess?»

Januar: «Hvordan få alle til å bidra i møtet?

Desember: «5 minutter igjen – hvordan avslutte møter på en god måte?».