LENT webinar

Webinar: 24. mars kl. 13.30 - 15.00. Tema: Samhandling om komplekse velferdsutfordringer

Lent arrangerer en serie interaktive Webinar. I disse webinarene vil du som deltaker bli inkludert og få muligheten til å prøv ut metoder og verktøy samt reflektere med andre deltakere underveis. Det krever litt mer enn et vanlig webinar, da vi ønsker at dere skal delta og ha en aktiv rolle i å dele erfaringer. Vi vil legge til rette for at dette blir en trygg og god opplevelse for alle!

Neste:

Regionalt webinar – 24.mars kl. 13.30 – 15.00

Tema: Samhandling om komplekse velferdsutfordringer i Trøndelag

Bakgrunn for teamet

Kommunal sektor uttrykker et behov for økt samhandling på tvers av fag, tjenesteområder og sektorer for å løse de komplekse velferdsutfordringene vi står ovenfor.  Mange og omfattende forsøk er blitt gjort på å styrke samhandlingen gjennom strukturelle endringer; tilpasning av måten vi organiserer tjenestene på, tidkrevende arbeid med forbedring av arbeidsprosesser og prosedyrer osv. Stadig flere stiller spørsmål til om strukturelle endringer kommer innbyggerne til gode i form av bedre tjenester.  Nyere forskning peker i retning av at de som virkelig lykkes med samhandling og sammenhengende tjenester i kommunal sektor, kjennetegnes av en spesifikk organisatorisk evne; nemlig høy grad av relasjonell kapasitet.


Hvem bør melde seg på?

– Er du leder eller medarbeider med ansvar for komplekse velferdsutfordringer i kommunen, som kun kan håndteres ved at sektorer og tjenesteområder samhandler tettere og på nye måter?

– Jobber du med å forbedre innsatsen mot særlig utsatte innbyggergrupper, men opplever at manglende internt samarbeid og sammenheng i tjenestetilbudet på tvers hindrer dere i å lykkes med å hjelpe?

– Opplever du at dere – tross omorganiseringer og forbedringer i arbeidsprosesser – ikke i tilstrekkelig grad lykkes med samhandling på tvers rundt komplekse sammensatte innbyggerbehov?

Dato: Onsdag 24.mars
Tid: kl 13.30 – 15.00
Sted: Zoom
Pris: Gratis

  Påmelding til dette webinaret
  Hvilke temaer vi tar opp på disse webinarene, plukkes fra en liste med ønsker fra tidligere deltakere på Prosesslederstudiet – vårt seksdagers kurs i prosessledelse. Det er er også mulig å komme med forslag til aktuelle tema i chatten nede til høyre.

  Tidligere webinar: 

  Februar 2021: Relasjonell kapasitet!

  Oktober:Det går an å skape motivasjon, engasjement og aktiv deltakelse digitalt!

  Juni: Prosessledelse og relasjonell kapasitet

  Mai: Prosessledelse og relasjonell kapasitet

  April: «Erfaringsdelingsøkt – Digital Prosessledelse

  Februar: «Hvilke spørsmål bør du stille når du skal lede en prosess?»

  Januar: «Hvordan få alle til å bidra i møtet?

  Desember: «5 minutter igjen – hvordan avslutte møter på en god måte?».