LENT webinar

Lent arrangerer en serie interaktive Webinar. I disse webinarene vil du som deltaker bli inkludert og få muligheten til å prøv ut metoder og verktøy samt reflektere med andre deltakere underveis. Det krever litt mer enn et vanlig webinar, da vi ønsker at dere skal delta og ha en aktiv rolle i å dele erfaringer. Vi vil legge til rette for at dette blir en trygg og god opplevelse for alle!

Hvilke temaer vi tar opp på disse webinarene, plukkes fra en liste med ønsker fra tidligere deltakere på Prosesslederstudiet – vårt seksdagers kurs i prosessledelse. Det er er også mulig å komme med forslag til aktuelle tema i chatten nede til høyre.

Dato og tema for vårt neste webinar er ikke satt enda, men det kommer flere så følg med på lent.no eller vår Facebookside.


Tidspunkt: kommer
Tema: kommer

Tidligere webinar: 

Juni 2021: Hvordan lede samskapende lærings- og utviklingsprosesser i skolen?

April 2021: Samhandling om komplekse velferdsutfordringer

Februar 2021: Relasjonell kapasitet!

Oktober:Det går an å skape motivasjon, engasjement og aktiv deltakelse digitalt!

Juni: Prosessledelse og relasjonell kapasitet

Mai: Prosessledelse og relasjonell kapasitet

April: «Erfaringsdelingsøkt – Digital Prosessledelse

Februar: «Hvilke spørsmål bør du stille når du skal lede en prosess?»

Januar: «Hvordan få alle til å bidra i møtet?

Desember: «5 minutter igjen – hvordan avslutte møter på en god måte?».