Chat with us, powered by LiveChat

Veiledningsprogrammet

Gjennom Veiledningsprogrammet tilbyr vi enkeltpersoner og organisasjoner individuelle veiledningsprosess som tar utgangspunkt i å kartlegge styrker.

Hva er Veiledningsprogrammet?

Lent er glad for å kunne lansere vårt nye Veiledningsprogram. Gjennom programmet tilbyr vi enkeltpersoner og organisasjoner individuelle veiledningsprosess som tar utgangspunkt i å kartlegge styrker. Dette kan formes som et opplegg alle går gjennom, eller være et mer åpent tilbud som de som har interesse kan benytte seg av. Gjennom individuell veiledning har man mulighet til å jobbe helt konkret med hver enkelts arbeidsoppgaver, mandat, utfordring og muligheter. Dette kan også kobles opp med noen fellessamlinger mellom veiledningene, for å sikre fokus på god gruppekultur, kommunikasjon og fellesskap.

Et eksempel av slike pakker

Et eksempel på veiledningsprogram kan bestå av 5 veiledningsmøter. Deltakeren får oppgaver mellom møtene som er fokusert på å hjelpe deltakeren til å nå sine mål, tester ut nye verktøy og bygger relasjoner med kollegaer. Det er en forutsetning at alle deltakerne fullføre Strengthscope® 360° i forberedelse til første møte.

Møtestruktur

  • Møte 1: Tilbakemelding på Strengthscope® 360°-profil og introduksjon til styrker i «overdrive».
  • Møte 2: Identifisere mål/styrkeprosjekt og personlig utviklingsstyret.
  • Møte 3: Lære å bruke og strekke styrker utenfor komfortsonen.
  • Møte 4: Blir kjent med effekten av tenkemåte og hvordan lage en dynamisk handlingsplan.
  • Møte 5: Hvordan jobber videre med styrker, handlingsplan etter læring i prosessen.

 

For mer informasjon

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Torkjell Winje (torkjell@lent.no/93006048)