Chat with us, powered by LiveChat

Lederutviklingsprogram – veiledning og trening i aktiv prosessledelse

Et helt nytt oppfølgingsprogram for deg som har fullført Prosesslederstudiet.

Lederutviklingsprogram – Veiledning og trening i aktiv prosessledelse. Finn din stil og bli trygg og effektiv i prosesslederrollen

For deg som har fullført Prosesslederstudiet – her er et helt nytt lederutviklingsprogram som en oppfølging til studiet, hvor du vil få mulighet til å trene enda mer på din rolle som prosessleder.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra deltakere på Prosesslederstudiet i løpet av de to siste årene, tilbyr vi nå et oppfølgingsprogram; “Veiledning og trening i aktiv prosessledelse”. Her vil vi jobbe videre med det dere har lært på Prosesslederstudiet, og bistå med videre utvikling av deg som prosessleder.

Dette kurset er for tidligere deltakere på Prosesslederstudiet og består av følgende:

  • 1 felles samling som går over to dager – resten av veiledningen og treningen er individuelt tilpasset oppfølging. 
  • 5 personlige veiledningstimer (telefon,skype eller fysisk møte)
  • Hele programmet går over omtrent 3 mnd.
  • Du får en personlig veileder fra Lent.
  • En personlig digital styrkekartlegging, Strengthscope.
  • Tilgang til vår helt nye veilednings-App, hvor du blant annet vil ha direkte kontakt med din personlige veileder i Lent.
  • Inviter andre/kollegaer, via veilednings-App, som du ønsker skal følge med og støtte deg i din løpende utvikling som prosessleder.
  • Når du har fullført programmet blir du sertifisert som prosessleder fra Lent.

Pris: kr 29.900 per deltaker

Oppstart fra 16. september 2019. Oppstarten består av en individuell veiledningssamtale – på telefon eller hos Lent. Endelig tidspunkt for veiledningssamtale avtaler hver enkel med veileder i Lent, Torkjell Winje. Dato for fellessamlingen i Oslo er 23 – 24. oktober (2 dager).

Har du noen spørsmål eller trenger mer informasjon, ta kontakt med Torkjell Winje tlf: 93006048 / epost: torkjell@lent.no

 

Meld deg på her og sikre deg en plass

 

Tagg: lederutviklingsprogram, lederkurs, styrkekartlegging, prosessleder, oppfølgingsprogram prosesslederstudiet

Kurs

16
Sep

Lederutviklingsprogram – Veiledning og trening i aktiv prosessledelse høst 2019

Pris: 29 900

For deg som har fullført prosesslederstudiet - dette er et helt nytt veiledningsprogram hvor du vil få mulighet til å trene enda mer på din rolle som prosessleder. Fellessamling i Oslo 23-24 oktober.

Vil du vite mer?

Pål Tanggaard Partner

Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål...