Studieteknikk

Et kurs for deg som ønsker å ta kontroll over egne mål og sikre en god og målrettet studiehverdag

Studer smartere

Er du en av dem som tenker at studenter gjennom øvelse og bevissthet kan bli enda mer effektive i sitt arbeid? Er du en av dem som tror at studenter kan ta kontroll over sine egne mål, planer og sikre en god og målrettet studiehverdag? I så fall kan dette kurset i studiestrategier passe for dine studenter!

Kurset i studiestrategier gir ingen fasit for hvordan man skal bli den perfekte student. Derimot skal kurset hjelpe studenter i å reflektere over egne strategier og vise dem alternative teknikker og strategier, med tanke på å bli en enda mer effektiv student. Kurset er basert på høy grad av egenaktivitet og interaksjon mellom oss som kursholdere og studentene. Faglig sett er kurset basert på forskningsbasert teori om det å studere og lære, samt de erfaringene vi har gjort oss som studenter selv.

Tidligere kunder

Universitetet i Oslo, Atlantis, Bjørknes, Handelshøyskolen BI, Markedshøyskolen, Folkeuniversitetet i Oslo og ulike videregående skoler.

Kursinnhold

  • Målsetting og planlegging
  • Motivasjon, konsentrasjon og hukommelse
  • Leseferdigheter og notatteknikk
  • Effektive forelesninger, kollokviearbeid og oppgaveskriving
  • Eksamensforberedelse og -strategier
  • Mestring og selvtillit