Prosesslederstudiet 2

Har du allerede gjennomført Prosesslederstudiet og ønsker å lære mer og bli enda tryggere i din rolle som prosessleder? Da anbefaler vi å se nærmere på Prosesslederstudiet 2 – Fordypning. Et praksisnært læringsløp tett knyttet til egen arbeidshverdag. Etter gjennomføringen har du mulighet til å bli sertifisert prosessleder av Lent.