Prosesslederstudiet i Trøndelag

Regional gjennomføring. Kurssted Steinkjer

Kort om prosesslederstudiet

Ingen ledige plasser igjen på kurset i Trøndelag høsten 2020. Neste gjennomføring er planlagt i starten av 2021 og kurssted blir da Trondheim. Ta gjerne kontakt allerede nå for å melde din interesse. 

I dette kurset i prosessledelse, lærer vi deg våre beste verktøy og metoder for å skape involvering, engasjement og resultater i dine møter og prosjekter. Kurset går over 6 dager, fordelt over tre samlinger (2+2+2 dager)

På dette kurset bruker vi pedagogiske metoder som bidrar til at alle deltakerne vil kunne ta i bruk teori og verktøy i sitt daglige arbeide. Deltakerne vil underveis jobbe med egne case/arbeidsoppgaver de står overfor. På den måten blir studiet hele tiden koblet til pågående prosesser deltakerne står i til daglig. Vi oppfordrer til at deltakerne prøver ut noen av metodene og verktøyene mellom samlingene og til å dele erfaringer underveis via våre digitale plattformer. Det er ingen obligatoriske innleveringer eller litteratur som må leses.

Dato/tidspunkt:

Samling 1: 16 og 17. september

Samling 2: 14 og 15. oktober

Samling 3: 23 og 24. nov

Påmeldingsfrist

 

Snarest. Det er plass til maks 40 deltakere. Bruk påmeldingsskjemaet lenger ned på denne siden.knappen over.

Sted/lokasjon:

Kurset holdes på Dampsaga Kulturhus,  Bogavegen 10, 7725 Steinkjer. 

Pris:

 

Prisen er kr. 34 900 per deltaker. 
Merk!
 Kurset er godkjent av KS for OU-midler. Det betyr at dersom du er leder eller driver lederstøttende aktiviteter dekkes kr 20.000,- av deltakerprisen gjennom KS sin støtteordning.

Kontakt

 

For mer informasjon, ta kontakt med Eivind Nilsen i Lent (eivind@lent.no/ 97 57 31 85)

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...