Kurs: Prosesslederstudiet høsten 2017

Prosesslederstudiet gir deltakere en grundig introduksjon om hvordan lede prosesser som involverer, skaper eierskap og resultater som overgår det man kan forvente.

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Lents prosesslederstudiet er utviklet for a styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Deltakerne skal etter studiet kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen.

Prosesslederstudiet gir deltakere en grundig introduksjon om hvordan lede prosesser som involverer, skaper eierskap og resultater som overgår det man kan forvente. Studiet gir også deltakeren praktisk opplæring i en rekke verktøy og metoder som umiddelbart kan tas i bruk i det daglige i egen organisasjon. Gjennom deltagelse i prosesslederstudiet blir man invitert inn i vårt Alumni, som tilbyr jevnlige faglig påfyll og praktisk trening.

For mer informasjon og påmelding: Prosesslederstudiet

Læringsmål

 • Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig
 • Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse
 • Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledelsesmetoder og -verktøy
 • Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endrings- og utviklingsarbeid
 • Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
 • Kunne bruke innholdet i studiet aktivt i eget arbeid
 • Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av din gruppe, avdeling eller organisasjon

Høsten 2017

 • Studiet går over 7 dager, fordelt på 3 moduler av 3-2-2 dager
 • Dato:
  Kull 1: 13-15. september, 26-27. oktober og 23-24. november 2017
  Kull 2: 18-20. oktober 2017, 30. november – 1.desember 2017 og
  18-19. januar 2018

 • Sted: Sentralt i Oslo
 • Vi har forbehold om 15 påmeldte
 • Pris: 24 990 kr (mva-fritt)
 • Prisen inkluderer bespisning og kursmateriell
 • Dersom det meldes på flere fra samme firma/organisasjon gis rabatt