Prosesslederstudiet

NESTE KURSSTART: 15.AUGUST! Prosesslederstudiet gir deg en grundig introduksjon og trening i Prosessledelse. Hvordan lede prosesser som involverer, skaper eierskap og resultater som overgår det man kan forvente? Få praktisk opplæring i en rekke verktøy og metoder som umiddelbart kan tas i bruk i det daglige i egen organisasjon. Etter kurset blir du invitert inn i prosessledernettverket.