Prosesslederstudiet

Prosesslederstudiet gir deltakere en grundig introduksjon i Prosessledelse. Hvordan lede prosesser som involverer, skaper eierskap og resultater som overgår det man kan forvente? Kurset gir deltakerne praktisk opplæring i en rekke verktøy og metoder som umiddelbart kan tas i bruk i det daglige i egen organisasjon. Gjennom deltagelse på Prosesslederstudiet blir man invitert inn i vårt Alumni, som tilbyr jevnlige faglig påfyll og praktisk trening.