Oppfriskningsdag etter Prosesslederstudiet

En hel dag for deg som har gjennomført i Prosesslederstudiet hvor du får repetere og friske opp i det du lærte på programmet


Kjære tidligere deltaker på Prosesslederstudiet! Hensikten med dette kurset er rett og slett: Hvordan sikre at du som tidligere deltaker får tatt i bruk og utnyttet potensialet fra det du lærte og øvde på gjennom kurset. 
 

Kort om oppfriskningsdagen

Som tidligere deltaker på Prosesslederstudiet får du her muligheten til å delta oppfriskningsdag i hvordan lede gode prosesser og samskapende møter. Denne dagen passer for deg som ønsker repetisjon og oppfriskning av sentrale innholds-elementer i kurset. 

Undervisningsform

Undervisningsformen er, som du er vant til sammen med Lent, en kombinasjon av teori, praktiske øvelser, metarefleksjon og anvendelse i egen arbeidshverdag og case. Vi modellerer måter å lede samskapende prosesser og møter på som kan brukes i egen organisasjon.

Forarbeid

Før oppstart får du tilgang på et felles digitalt arbeidshefte der du kan skrive inn et konkret case du jobber med eller konkrete spørsmål du du har knyttet til å det å lede prosesser. Disse casene og spørsmålene vil vi så langt som mulig ta utgangspunkt i når vi går gjennom dagen.

Program

0900: Velkommen og innsjekk
0930: Innramming og fokusspørsmål
1100: Prosessdesign og metodeverksted
1200: Lunsj
1245: Motstand og prosesslederrollen.
1400: Anvendelse i egne case og organisasjoner.
1530: Slutt

Læringsmål

1. Repetisjon av de mest sentrale teoriene, metodene og verktøyene slik at du kan anvende mer av det du har lært på prosesslederstudiet

2. Håndtering av motstand i prosesser

3. Få svar på utfordringer du har møtt i når du tar i bruk prosessledelse i egen organisasjon

Pris

Kr. 4 900 per deltaker.
MERK! Alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner får refundert hele deltakeravgiften gjennom OU-fondet.

 

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med Kay Eskil Hellesø i Lent (kay@lent.no/ 97 77 29 71)

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Seniorkonsulent

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...