Oppfriskningsdag av Prosesslederstudiet

En hel dag for deg som har gjennomført i Prosesslederstudiet hvor du får repetere og friske opp i det du lærte på programmet

En hel dag for deg som har gjennomført Prosesslederstudiet hvor du får repetere og friske opp i det du lærte på programmet. 

Kort om oppfriskningsdagen

Som tidligere deltaker på prosesslederstudiet får du mulighet for en oppfriskningsdag i hvordan lede gode prosesser og samskapende møter. Denne dagen passer for deg som ønsker repetisjon av sentrale innholdselementer i kurset for å kunne anvende metoder og tenkesett i egen organisasjon.

Undervisningsform på kurset

Undervisningsformen på kurset er en kombinasjon av teori, praktiske øvelser, metarefleksjon og anvendelse i egen arbeidshverdag og case.Vi modellerer måter å lede samskapende prosesser og møter på som kan brukes i egen organisasjon.

Beskrivelse av samlingene

Forarbeid: Før oppstart får du tilgang på et felles digitalt arbeidshefte der du kan skrive inn et konkret case du jobber med eller konkrete spørsmål du du har knyttet til å det å lede prosesser. Disse casene og spørsmålene vil vi så langt som mulig ta utgangspunkt i når vi går gjennom dagen.

Program

0900: Velkommen og innsjekk

0930: Repetisjonsøkt 1 med uttesting. Innramming og fokusspørsmål

1100: Repetisjonsøkt 2 med uttesting. Prosessdesign og metodeverksted

1200: Lunsj

1245: Repetisjonsøkt 3 med uttesting. Motstand og prosesslederrollen.

1400: Anvendelse i egne case og organisasjoner.

1530: Slutt

Læringsmål

1. Repetisjon av de mest sentrale teoriene, metodene og verktøyene slik at du kan anvende mer av det du har lært på prosesslederstudiet: *Scheins modell for prosessledere: Innramming – prosessdesign – prosesslederrollen *Metodeverksted: Åpne-integrere-lukke modellen med tilhørende verktøy *Trene på å lage gode fokusspørsmål *Grunnlagsmetoder for deltakelse og involvering

2. Håndtering av motstand i prosesser

3. Få svar på utfordringer du har møtt i når du tar i bruk prosessledelse i egen organisasjon

Pris

Kr. 4 900 per deltaker. MERK! Ledere i kommuner og fylkeskommuner får refundert hele deltakeravgiften gjennom OU-fondet.

 

  Meld interesse

   

  Spørsmål og svar

  Hva kan jeg forvente å sitte igjen med etter kurset?

  Hvorfor bør vi delta flere enn en fra samme organisasjon?

  På hvilken måte kan fasiliterings-kompetanse bidra til endring?

  Kontakt

  For mer informasjon, ta kontakt med Eivind Nilsen i Lent (eivind@lent.no/ 97 57 31 85)

  Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

  Eivind Nilsen Seniorkonsulent

  Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...