Chat with us, powered by LiveChat

Oppfølging av 10-FAKTOR og medarbeiderundersøkelser

Oppfølging av medarbeiderundersøkelser på måter som både gir ledere og medarbeidere energi og motivasjon til å fortsette arbeidet med å skape en god arbeidskultur.

Kurs: Oppfølging av 10-FAKTOR

Hensikten med dette kurset er å sette ledere i stand til å drive oppfølging av medarbeiderundersøkelsen på måter som både gir ledere og medarbeidere energi og motivasjon til å fortsette arbeidet med å skape en god arbeidskultur som fremmer gode tjenester. Det finnes ikke én sannhet om hvordan forstå og tolke resultatene eller jobbe med de ulike 10-faktorene. Resultatene fra 10-FAKTOR gir deg og dine medarbeidere noen muligheter til å ha samtaler dere ellers ikke kunne hatt.

Mye av kurset tar utgangspunkt i boka «Oppfølging av 10-faktor: Metorder og verktøy», som er skrevet av Pål Tanggaard i Lent. Du kan lese mer om denne boka her.

Er en slik oppfølging av 10-faktor noe som kan være aktuelt for din organisasjon? Les mer om kurset nedenfor, eller kontakt oss for en hyggelig prat.

Merk! Kurset er forhåndsgodkjent av KS for OU-støtte.

To ulike kurspakker: A og B

Pris: 4990 pr dag pr deltaker. Kursavgiften inkluderer bespisning og kursmateriell, inkludert bok om oppfølging av 10-FAKTOR.

KURSPAKKE A: 2+1 dagers kurs

Dag 1 og 2. Oppstart: To dager med teori og praksis. Kurset starter med to dager der vi prøver ut metoder og verktøy, samt reflekterer over hvordan de ulike metodene og verktøyene kan hjelpe deg til å innta rollen som prosessleder/fasilitator i møtene der dere gjennomgår resultatene.

Mellomperiode: Utprøving av metoder og verktøy i praksis Deretter følger en mellomperiode der du skal prøve ut de metodene og verktøyene du opplever mest nyttige og relevante. Her får du mulighet for veiledning underveis.

Dag 3. Erfaringssamling og p&aring: Dette er den viktigste delen av kurset. Her lærer vi av hverandres erfaringer og reflekterer over hva vi har Gjort, hva vi har Lært og hva som kan være Lurt neste gang (Gjort, Lært, Lurt).

KURSPAKKE B: Dagskurs

E dag. Læringsmålene er de samme som for det mer omfattende 2+1 dagers kurset, men her begrenser vi antall metoder og verktøy vi prøver ut.

Målgruppe

Ledere i kommunal sektor som har ansvar for å følge opp 10-FAKTOR i egen avdeling eller seksjon. Kurset passer også for de som har en mer overordnet rolle i 10-FAKTOR arbeidet eller personer i HR-avdelingen.

Undervisningsmetoder

Kurset legger opp til høy grad av deltakeraktivitet. Du vil få presentert og testet ulike metoder og verktøy. Deretter undersøker vi i fellesskap hvordan du kan anvende disse i oppfølgingsarbeidet som du skal starte opp slik at du har en klar plan for møtene du skal lede senere.

Praktisk informasjon

Sted: Vanligvis gjennomføres samlingene i Green House i Oslo sentrum, Schweigaards gate 34C. Hvis ønskelig kan kurset settes opp internt i egen kommune eller organisasjon.

Tid:Kursdagene starter kl 09.00 og varer til kl 16.00. Ta kontakt for aktuelle datoer.

Pris: 4990 pr dag pr deltaker. Kursavgiften inkluderer bespisning og kursmateriell, inkludert bok om oppfølging av 10-FAKTOR. Dersom du melder deg av kurset mindre enn 14 dager før oppstart, blir hele kursavgiften belastet.

Merk! Dersom du er leder i kommune eller fylkeskommune, får du dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning. Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler.

Kurset tar ikke opp de tekniske temaene rundt utsendelse og klargjøring av organisasjonen, men mot prosessene i etterkant av at undersøkelsen er gjennomført.

Kontaktperson: Eivind Nilsen (eivind@lent.no, tlf: 97 57 31 85) og Pål Tanggaard (pal@lent.no, tlf: 41 20 88 66)

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...