Hopp til hovedinnhold

Prosesslederstudiet 2 - 2024

Om programmet

Påmelding og info om programmet i 2024. Et tidsfleksibelt og praksisnært læringsløp som går fra august til juni. Vi møtes cirka en gang i måneden for faglig input og erfaringsutveksling.

Perioden mellom samlingene er som vanlig utprøving i egen organisasjon og veiledning i grupper med fokus på at den enkelte skal lykkes med sine hverdagsoppdrag.

Likt som på Prosesslederstudiet er også dette et veldig praktisk rettet program som du knytter til egen arbeidshverdag. Det er da lagt opp til at du tar med deg / jobber med eget case gjennom hele læringsløpet.

Pris
38 900,-
Samling 1 (digitalt, 2 timer)
Dato: 20. august 2024Sted: Zoom
Samling 2 (fysisk, 2 dager)
Dato: 17. – 18. september 2024Sted: Øvre Slottsgate 3, Oslo
Samling 3 (digitalt, 1 dag)
Dato: 30. oktober 2024Sted: Zoom
Samling 4 (digitalt, 1 dag)
Dato: 10. desember 2024Sted: Zoom
Samling 5 (digitalt, 1 dag)
Dato: 28. januar 2025Sted: Zoom
Samling 6 (fysisk, 2 dager)
Dato: 11. – 12. mars 2025Sted: Øvre Slottsgate 3, Oslo
Sertifisering (fysisk, 1 dag)
Dato: 20. juni 2025Sted: Oslo