Chat with us, powered by LiveChat

Kursholderkurs

Kurs for deg som ønsker å bli tryggere og bedre i rollen som kursholder, og legge til rette for læring på en engasjerende måte.

Kursholderkurs

Hva er viktig å tenke på når jeg planlegger et kurs? Hva kan jeg gjøre for å opprettholde kursdeltakernes motivasjon, konsentrasjon og lærelyst? I løpet av kursholderkurset får du innføring i konkrete verktøy, både for å planlegge og holde gode kurs. Vi legger opp til individuell trening og egenrefleksjon, og det er ikke noe krav om forkunnskaper eller erfaring som kursholder.

Kursholderkurset til Lent hjelper deltakerne å se på de rammene du som kursholder bør skape for å få mest mulig læring ut av kurset ditt. Vi har i dette kurset fokus på alle dimensjonen som et kurs innebærer – alt fra fysiske rammer som rom og tid, til stemning i rommet og hvordan skape det gode læringsrom hvor alle har lyst å delta.

Dette er et 2 dagers-kurs vi holder for bedrifter og organisasjoner internt, men vi tilbyr også åpne kursholderkurs ved jevne mellomrom.

Kursinnhold

  • Ulike formidlingsstrategier og verktøy for å nå ut til ditt publikum
  • Effektive verktøy for planlegging av ulike opplegg/presentasjoner
  • Læring vs. undervisning
  • Presentasjonsmidler
  • Øvelser som skaper variasjon og energi
  • Hvordan skape klima for læring
  • Konstruktiv bruk av autoritet

Vil du vite mer?

Pål Tanggaard Partner

Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål...