Oppfølging av 10-faktor – metoder og verktøy

Mange ledere ser potensialet i 10-FAKTOR, men kan noen ganger bli litt tilbakeholdende og usikre når det kommer til å sette i gang konkrete tiltak i oppfølgingen av undersøkelsen.Hensikten med dette kurset er å sette ledere i stand til å drive oppfølgingsarbeid på måter som både gir ledere og medarbeidere energi og motivasjon til å fortsette arbeidet med å skape en god arbeidskultur som fremmer gode tjenester.