Oppfølging av 10-faktor / medarbeiderundersøkelse

Konkrete verktøy og metoder for involverende prosesser.

Merk! Dette kurset kan settes opp internt eller regionalt. Enten som digitalt tilrettelagt kurs eller fysisk kurs. Ta kontakt om du er interessert.

Oppfølging av 10-faktor 

Metoder og verktøy

Hensikten med dette kurset er å sette ledere i stand til å drive oppfølgingsarbeid på måter som både gir ledere og medarbeidere energi og motivasjon til å fortsette arbeidet med å skape en god arbeidskultur som fremmer gode tjenester.

Mange ledere ser potensialet i 10-FAKTOR, men kan noen ganger bli litt tilbakeholdende og usikre når det kommer til å sette i gang konkrete tiltak i oppfølgingen av undersøkelsen. Vi ønsker å hjelpe ledere så de føler seg trygge til å bruke 10-FAKTOR som en viktig medspiller for at organisasjonen lykkes.

Dette kurset gir deg konkrete verktøy og metoder for å starte og fullføre gode prosesser i oppfølgingsarbeidet generelt, samt mot de enkelte faktorer spesielt.

Kurset er utviklet av Lent og bygger på boka Oppfølging av 10-FAKTOR: Metoder og verktøy av Pål Tanggaard (2018) utgitt på Kommuneforlaget

______________________________________

Tid:

Kurset går over 3 dager, fordelt på to samlinger. (2+1 dager)

STED:

Digitalt, Oslo eller lokalt hos dere.

DATO:

Etter avtale

PRIS:

Kr. 14.900,- per deltaker (mva fritt).
Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommunal sektor får dekket kr. 9500 av deltakeravgiften.  

MÅLGRUPPE:

Ledere som har ansvar for å følge opp 10-FAKTOR i egen avdeling eller seksjon. Kurset passer også for de som har en mer overordnet rolle i 10-FAKTOR arbeidet.

Kontakt oss


«Er veldig fornøyd med alle fasiliteringsverktøyene. Også veldig glad for bevisstgjøringen rundt mål- og utviklingsorientering fremfor høy/lav score orientering. Har alt i alt opplevd dette kurset som veldig «hands on» og relevant for oppfølgingsarbeidet vi skal inn i. 🙂
– Tina, HR-sjef i Fellesordrningen for AFP


Formålet med kurset (læringsmål):

Metoder og verktøy: Bli kjent med og kunne ta i bruk konkrete metoder og verktøy for å velge ut faktorer å jobbe med og for å jobbe medl hver enkelt av de ti faktorene.

Prosesslederrollen og meg som leder: Hvordan innta rollen som fasilitator når jeg også er leder? Hvordan skape gode rammer for dialog i arbeidet med faktorene? Hva er de forløsende spørsmålene som kan hjelpe oss til å få mest mulig ut av 10-FAKTOR? Jeg som leder i møte med resultatene og i møte med medarbeiderne. Hvordan forholde seg til lave og høye skår?

10-FAKTORs betydning for mitt lederskap: Hvordan kan 10-FAKTOR hjelpe meg i mitt lederskap i det daglige?

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Seniorkonsulent

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...