Oppfølging av 10-faktor – metoder og verktøy

2+1 dager i regi av KS Agenda

Oppfølging av 10-faktor – metoder og verktøy

 

Merk! Dette kurset kan også settes opp i egen kommune/virksomhet, både som digitalt tilrettelagt webinar eller som fysisk kurs. Ta kontakt om du er interessert.

Kurset arrangerer Lent i samarbeid med KS Agenda. Hensikten med dette kurset er å sette ledere i stand til å drive oppfølgingsarbeid på måter som både gir ledere og medarbeidere energi og motivasjon til å fortsette arbeidet med å skape en god arbeidskultur som fremmer gode tjenester. Mange ledere ser potensialet i 10-FAKTOR, men kan noen ganger bli litt tilbakeholdende og usikre når det kommer til å sette i gang konkrete tiltak i oppfølgingen av undersøkelsen. Vi ønsker å hjelpe ledere så de føler seg trygge til å bruke 10-FAKTOR som en viktig medspiller for at organisasjonen lykkes. Dette kurset gir deg konkrete verktøy og metoder for å starte og fullføre gode prosesser i oppfølgingsarbeidet generelt, samt mot de enkelte faktorer spesielt. Kurset er utviklet av Lent og bygger på boka Oppfølging av 10-FAKTOR: Metoder og verktøy av Pål Tanggaard (2018) utgitt på Kommuneforlaget

Kurset er forhåndsgodkjent for støtte fra OU-midlene, så ledere i kommunal sektor får dekket hele deltakeravgiften.

______________________________________

KURSNAVN:

Oppfølging av 10-faktor –
Konkrete verktøy og metoder for involverende prosesser

STED:

Digitalt via Zoom eller Oslo

DATO:

13-14 okt + 10.nov

PRIS:

Kr. 9.500,- (mva fritt).  KS Agenda har på vegne av deltakerne (de som er medlem i KS) søkt om støtte fra OU-midlene, og KS Agenda sender faktura for deltakeravgiften til OU-fondet. Deltakerne skal ikke sende søknad til OU-fondet. Dette er ivaretatt

MÅLGRUPPE:

Ledere som har ansvar for å følge opp 10-FAKTOR i egen avdeling eller seksjon. Kurset passer også for de som har en mer overordnet rolle i 10-FAKTOR arbeidet.

 

Meld deg på her

 

 

 

 

 

 

Formålet med kurset (læringsmål):

Metoder og verktøy: Bli kjent med og kunne ta i bruk konkrete metoder og verktøy for å velge ut faktorer å jobbe med og for å jobbe medl hver enkelt av de ti faktorene.

Prosesslederrollen og meg som leder: Hvordan innta rollen som fasilitator når jeg også er leder? Hvordan skape gode rammer for dialog i arbeidet med faktorene? Hva er de forløsende spørsmålene som kan hjelpe oss til å få mest mulig ut av 10-FAKTOR? Jeg som leder i møte med resultatene og i møte med medarbeiderne. Hvordan forholde seg til lave og høye skår?

10-FAKTORs betydning for mitt lederskap: Hvordan kan 10-FAKTOR hjelpe meg i mitt lederskap i det daglige?

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...