Oppfølging av 10-faktor

Kurset går over 2+1 dager

Merk! Dette kurset kan settes opp i lokalt i deres region, både som digitalt tilrettelagt kurs eller som fysisk kurs. Ta kontakt om du er interessert.

Oppfølging av 10-faktor 

Metoder og verktøy

Hensikten med dette kurset er å sette ledere i stand til å drive oppfølgingsarbeid på måter som både gir ledere og medarbeidere energi og motivasjon til å fortsette arbeidet med å skape en god arbeidskultur som fremmer gode tjenester.

Mange ledere ser potensialet i 10-FAKTOR, men kan noen ganger bli litt tilbakeholdende og usikre når det kommer til å sette i gang konkrete tiltak i oppfølgingen av undersøkelsen. Vi ønsker å hjelpe ledere så de føler seg trygge til å bruke 10-FAKTOR som en viktig medspiller for at organisasjonen lykkes.

Dette kurset gir deg konkrete verktøy og metoder for å starte og fullføre gode prosesser i oppfølgingsarbeidet generelt, samt mot de enkelte faktorer spesielt.

Kurset er utviklet av Lent og bygger på boka Oppfølging av 10-FAKTOR: Metoder og verktøy av Pål Tanggaard (2018) utgitt på Kommuneforlaget

Kurset er forhåndsgodkjent for støtte fra OU-midlene, så ledere i kommunal sektor får dekket kr. 9500 av deltakeravgiften.

______________________________________

KURSNAVN:

Oppfølging av 10-faktor –
Konkrete verktøy og metoder for involverende prosesser

STED:

Digitalt via Zoom, Oslo eller i din region.

DATO:

Etter avtale

PRIS:

Kr. 14.900,- per deltaker (mva fritt).  

MÅLGRUPPE:

Ledere som har ansvar for å følge opp 10-FAKTOR i egen avdeling eller seksjon. Kurset passer også for de som har en mer overordnet rolle i 10-FAKTOR arbeidet.

Kontakt oss


«Er veldig fornøyd med alle fasiliteringsverktøyene. Også veldig glad for bevisstgjøringen rundt mål- og utviklingsorientering fremfor høy/lav score orientering. Har alt i alt opplevd dette kurset som veldig «hands on» og relevant for oppfølgingsarbeidet vi skal inn i. 🙂
– Tina, HR-sjef i Fellesordrningen for AFP

 

 


Formålet med kurset (læringsmål):

Metoder og verktøy: Bli kjent med og kunne ta i bruk konkrete metoder og verktøy for å velge ut faktorer å jobbe med og for å jobbe medl hver enkelt av de ti faktorene.

Prosesslederrollen og meg som leder: Hvordan innta rollen som fasilitator når jeg også er leder? Hvordan skape gode rammer for dialog i arbeidet med faktorene? Hva er de forløsende spørsmålene som kan hjelpe oss til å få mest mulig ut av 10-FAKTOR? Jeg som leder i møte med resultatene og i møte med medarbeiderne. Hvordan forholde seg til lave og høye skår?

10-FAKTORs betydning for mitt lederskap: Hvordan kan 10-FAKTOR hjelpe meg i mitt lederskap i det daglige?

 

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...