Innføring Digital prosessledelse

- Hvordan skape involvering, engasjement og kreativitet på digitale flater.

Neste er kurs starter 18.august.  Det er bare å ta kontakt i chatten hvis du har noen spørsmål.

Digital prosessledelse

– Introduksjon i hvordan lede gode skjermbaserte møter og prosesser.

I løpet av noen måneder har mange måttet snu om på arbeidsformer og måter å samhandle på. Lent har den siste tiden gjennomført flere av våre opplæringsprogrammer digitalt/via skjerm. Dette har bidratt til at vi har tilegnet oss verdifull erfaring.

Mange ønsker å lære mer om å skape konstruktiv samhandling via skjerm. Vi har derfor satt sammen en introduksjon til digital prosessledelse basert på våre egne erfaringer, samt ønsker og behov fra deltakere og samarbeidspartnere.

Krav til forkunnskap:
Ingen. Kurset passer til alle som skal lede/planlegge digitale møter, kurs, workshops, prosjekter eller andre større/mindre prosesser.

Innhold:
Kurset består av fire stk bolker som tar utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hvordan skape rett start digitalt? – å sette forventninger og skape trygghet.
  • Hvordan skape gode rammer for/planlegge gjennomføringer digitalt?
  • Hvordan skape god regi digitalt?
  • Hvordan skape aktiv deltakelse for mange digitalt? (Store grupper)

Det legges også opp til at hver enkelt deltaker kan trekke inn og jobbe med konkrete case og oppgaver man står i eller har foran seg.

Kvalifiserer til:
Prøve ut og få oversikt over noen konkrete metoder, modeller og verktøy for å få til involvering, engasjement og samskaping digitalt. 

Tid: (to halve dager)
Dag 1 – Onsdag 18.august kl. 09:00 – 12:00
Dag 2 – Torsdag 19.august kl. 09:00 – 12:00

Sted: 
Skjermbasert via Zoom

Pris:
4900,- per deltaker

 

Påmelding (august)

 

Noen tilbakemeldinger fra deltakerne:

«En overall positiv opplevelse: læringseffektivt, relevant, gøy og nyttig. Flinke kursholdere. Artig at et digitalt kurs kan oppleves såpass praktisk.»

«Lærerikt, nyttig og relevant»

«Jeg synes det var veldig lærerikt å se samspillet mellom dere som kursholdere. Jeg plukket opp flere tips som jeg vil benytte selv. Det var veldig spennende at vi var deltakere fra ulike organisasjoner/arbeidsplasser og alle med ulik erfaring med digitale verktøy og prosesser. Det ga grunnlag for mye læring.»

«Gøy å se hvordan dere spiller på hverandres styrker, som igjen fører til et meget profesjonelt gjennomført kurs. Dere er i front og har lagt en list vi kan strekke oss mot. Bra jobba!»

«Lærerikt og inspirerende med godt håp om at vi også kan holde digitale kurs etterhvert»

 

Dette er et kurs over to halve dager om hvordan skape samhandling og aktiv deltakelse i skjermbaserte møter og prosesser. Vi bruker Zoom til gjennomføring av kurset.

 

Kurs

18
Aug

Innføring Digital Prosessledelse, August

Pris: 4.900,-

En innføring over to halve dager om hvordan lede gode skjermbaserte møter og prosesser. 18 og 19. aug, kl. 09-12 begge dager.

Vil du vite mer?

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...