Digital Møteledelse

NESTE KURS STARTER 9.JUNI.
Et kurs om hvordan skape samhandling og aktiv deltakelse i skjermbaserte møter. Tre korte samlinger, elæring og gruppearbeid.  Utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gode og samskapende møter, digitalt.