Digital Møteledelse

Et kurs over to halve dager om hvordan skape samhandling og aktiv deltakelse i skjermbaserte møter og prosesser. Utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser og samskapende møter, digitalt.