Digital Møteledelse

Hvordan skape involvering, engasjement og kreativitet via skjerm.

MERK! Kurset 17.nov er fullsatt. Meld din interesse i chatten, så gir vi deg beskjed når ny kursdato er klar.
Dette kurset kan også settes opp internt for bedrifter. 

Kurs i digital møteledelse

En introduksjon i hvordan lede gode skjermbaserte møter og prosesser.

Siden midten av mars i år har de fleste av oss måttet snu om på arbeidsformer og måter å samhandle på. Mange ønsker og trenger nå å lære mer om hvordan lede gode møter og prosesser, via skjerm, som engasjerer, får aktiv deltakelse og gode resultater.

Lent har de siste ni månedene gjennomført de fleste av våre opplæringsprogrammer digitalt/via skjerm. Dette har bidratt til at vi har tilegnet oss verdifull erfaring. Vi har derfor satt sammen et kurs i digital møteledelse, basert på våre egne erfaringer samt ønsker og behov fra deltakere og samarbeidspartnere.

Kort om kurset: Dette er et program hvor det legges opp til mer selvledelse, noe som er viktig når vi skal lede andre. Vi har designet kurset etter “flipped classroom”- prinsippet. Det betyr at det legges opp til egenlæring rundt teori, slik at alle er forberedte og klare for å diskutere teori og praktiske gruppeoppgaver når vi møtes.

Dere kan forvente jobbing både individuelt og i par, som læringspartnere, i forkant og mellom samlingene. Forventet tidsbruk for teori, gruppe og-casejobbing før og mellom de ulike samlingene, vil være totalt ca. 3 timer. Hver av de tre samlingene varer i 1,5 time.

 

Krav til forkunnskap:

Ingen. Kurset passer til alle som skal lede/planlegge digitale møter, kurs, workshops, prosjekter eller andre større/mindre prosesser.

Dato/tid: 

(Tre korte samlinger på ca. 1,5 time.)

Dag 1:  kl. 09:00 – 10:30

Dag 2:  kl. 09:00 – 10:30

Dag 3:  kl.09:00 – 10:30

Sted:

Skjermbasert via Zoom

Pris:

5900,- per deltaker

Innhold:

Kurset tar utgangspunkt i disse tre spørsmålene:

1.Hvordan skape rett start digitalt? – å sette forventninger og skape trygghet (digitale verktøy og relasjoner på digitale flater)

2.Hvordan planlegge møter og skape god regi digitalt, spesielt når man skal jobbe kreativt og ønsker å få til samhandling digitalt?

3.Hvordan skape aktiv deltakelse, involvering og samskaping i digitale møter?

Kursdeltakere får tilgang til e-læringsressurser som skal brukes før og mellom samlingene og det er lagt opp til fleksibel egenarbeid og gruppearbeid der deltakerne kan trekke inn og jobbe med konkrete case/møter de ønsker å forberede. Deltakerne får oversikt over og får prøve ut konkrete metoder, modeller og verktøy. Vi vil benytte Mural som digital bordduk til uttesting av noen metoder. 

Kurset er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktører kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser og samskapende møter, digitalt.

Ønsker du å delta?

Neste kurs blir i januar. Dato og påmelding kommer snart.

Tidspunkt for neste kursdatoer kommer snart. Følg med på vår Facebook-side.

 

Hør Anna fortelle om dette kurset:

 

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«En overall positiv opplevelse: læringseffektivt, relevant, gøy og nyttig. Flinke kursholdere. Artig at et digitalt kurs kan oppleves såpass praktisk.»


«Lærerikt, nyttig og relevant»


«Jeg synes det var veldig lærerikt å se samspillet mellom dere som kursholdere. Jeg plukket opp flere tips som jeg vil benytte selv. Det var veldig spennende at vi var deltakere fra ulike organisasjoner/arbeidsplasser og alle med ulik erfaring med digitale verktøy og prosesser. Det ga grunnlag for mye læring.»


«Gøy å se hvordan dere spiller på hverandres styrker, som igjen fører til et meget profesjonelt gjennomført kurs. Dere er i front og har lagt en list vi kan strekke oss mot. Bra jobba!»


«Lærerikt og inspirerende med godt håp om at vi også kan holde digitale kurs etterhvert»

 

 

Dette er et kurs om hvordan skape samhandling og aktiv deltakelse i skjermbaserte møter og prosesser. Vi bruker Zoom til gjennomføring av kurset.

 

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...