Digital Møteledelse

Hvordan skape involvering, engasjement og kreativitet via skjerm.

Dette er et kurs vi kun holder internt for bedrifter og organisasjoner. Ta kontakt her eller i chatten for mer informasjon og pris.

Kurs i digital møteledelse

De fleste av oss vil fortsatt ha en møter og samlinger via skjerm fremover. Her har du et tidsfleksibelt læringsløp om hvordan lede gode skjermbaserte møter.

Kurset er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktører kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser og samskapende møter, digitalt.

Dette er et læringsløp hvor det legges opp til mer selvledelse, noe som er viktig når vi skal lede andre og som gir mer fleksibilitet rundt tidspunkt for læring/gjennomføring.  Vi har designet kurset etter “flipped classroom”- prinsippet. Det betyr at det legges opp til egenlæring rundt teori, slik at alle er forberedte og klare for å diskutere teori og praktiske oppgaver/metoder når vi møtes.

 


Kurset tar utgangspunkt i disse tre spørsmålene:

1. Hvordan skape rett start digitalt? – å sette forventninger og skape trygghet (digitale verktøy og relasjoner på digitale flater)

2. Hvordan planlegge møter og skape god regi digitalt, spesielt når man skal jobbe kreativt og ønsker å få til samhandling?

3. Hvordan skape aktiv deltakelse, involvering og samskaping i digitale møter?

Kursdeltakerne får tilgang til e-læringsressurser som skal brukes før og mellom samlingene og det er lagt opp til egenarbeid og gruppearbeid der deltakerne kan trekke inn og jobbe med konkrete case/møter de ønsker å forberede. Deltakerne får oversikt over og får prøve ut konkrete metoder, modeller og verktøy. Vi vil benytte Mural som digital tavle til utprøving av metoder og workshops.

Dere kan forvente jobbing både individuelt og i par, som læringspartnere. Forventet tidsbruk for teori, gruppe- og casejobbing før og mellom de ulike samlingene, vil være ca. 3 timer totalt. Hver av de tre samlingene varer i 1,5 time.

Krav til forkunnskap:

Ingen. Kurset passer til alle som skal lede/planlegge digitale møter, kurs, workshops, prosjekter eller andre større/mindre prosesser.

Dato/tid: 

(Kurset går over tre korte samlinger)

Samling  1: kl.09-10.30 (1,5 timer)

Samling 2: kl. 09-10.30 (1,5 timer)

Samling 3: kl. 09-11.00 (2 timer)

Sted:

Skjermbasert via Zoom

Pris:

5900,- per deltaker

 

KONTAKT

 

 

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Helt fantastisk. Jeg hadde lite tro på at det var mulig å ha positive opplevelser med kurs digital etter mange dårlige opplevelser de siste årene, men det har jeg etter kurset endret helt mening på. Jeg lærte utrolig mye og det var gøy å delta.»


«En overall positiv opplevelse: læringseffektivt, relevant, gøy og nyttig. Flinke kursholdere. Artig at et digitalt kurs kan oppleves såpass praktisk.»


«Lærerikt, nyttig og relevant»


«Jeg synes det var veldig lærerikt å se samspillet mellom dere som kursholdere. Jeg plukket opp flere tips som jeg vil benytte selv. Det var veldig spennende at vi var deltakere fra ulike organisasjoner/arbeidsplasser og alle med ulik erfaring med digitale verktøy og prosesser. Det ga grunnlag for mye læring.»


«Gøy å se hvordan dere spiller på hverandres styrker, som igjen fører til et meget profesjonelt gjennomført kurs. Dere er i front og har lagt en list vi kan strekke oss mot. Bra jobba!»


«Lærerikt og inspirerende med godt håp om at vi også kan holde digitale kurs etterhvert»

 

Hvorfor dette kurset?

På grunn av Covid har de fleste av oss måttet snu om på arbeidsformer og måter å samhandle på. Mange ønsker og trenger nå å lære mer om hvordan lede gode møter og prosesser via skjerm – som engasjerer, skaper aktiv deltakelse og gode resultater. Lent har siden mars 2020 gjennomført de fleste av våre opplæringsprogrammer digitalt/via skjerm. Dette har bidratt til at vi har tilegnet oss verdifull erfaring og har derfor satt sammen et kurs i digital møteledelse, basert på de vi har lært samt ønsker og behov fra deltakere og samarbeidspartnere.

Dette er et kurs om hvordan skape samhandling og aktiv deltakelse i skjermbaserte møter og prosesser. Vi bruker Zoom eller Teams til gjennomføring av kurset.

Velkommen!

 

Her kan du laste ned vår guide til hvordan lede gode digitale møter

 

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Seniorkonsulent

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...