Chat with us, powered by LiveChat

Akkrediteringskurs i Strengthscope®

Bli akkreditert til å bruke Strengthscope® i din organisasjon eller ute hos dine kunder

AKKREDITERINGSTRENING STRENGTHSCOPE® 28 OG 29 MAI 2019

Har du lyst til å bli akkreditert til å bruke Strengthscope® i din organisasjon eller ute hos kundene dine?

Strengthscope® er verdens ledende kartleggingsverktøy for arbeidsrelaterte styrker og er designet for å identifisere hva som gjør hver enkelt av oss helt unike. Kartleggingen gir grunnlag for gode og ærlige samtaler om hvordan styrkene våre kan utvikles og hjelp til å håndtere det som hindrer oss i å mestre og prestere på vårt beste.

Gjennom denne treningen vil du få kunnskap og verktøy som du trenger for å kunne hjelpe dine kolleger, medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere til virkelig å ta i bruk potensialet i styrkene sine.

Treningen er praktisk og interaktiv og den leveres av våre mest erfarne trenere. Strengthscope er som eneste styrkebaserte psykometriske verktøy sertifisert av anerkjente British Psychology Society.

Læringsutbytte:
Bakgrunn og psykometriske egenskaper for Strengthscope®, Strengthscope 360 og Strengthscope Team
Hvordan utvikle mennesker til å bruke sitt fulle potensial ved hjelp av styrker
Hvordan håndtere de egenskapene som hindrer oss i å mestre og prestere godt
Hvordan gi konstruktiv og anerkjennende tilbakemelding basert på Strengthscope®, Strengthscope360 og Strengthscope Team profilen
Hvordan bruke Strengthscope til å utvikle team
Hvordan oversette læring til praktisk og forretningsrelevant utbytte

Inkluderte ressurser:
Dokumentasjon (elektronisk)
Din egen Strengtscope®profil pluss en gratis profil
Tilgang til Strengthscope® practitioner zone med online ressurser
Lisens til selv å adminstrere dine egne prosjekter online gjennom Strengtscope®systemet

Praktisk informasjon:
Sted: Lent, Hausmannsgate 16, Oslo
Tid: 09.00 – 16.00 begge dager (28. og 29. maI)
Pris: Kr 17.900,- inkludert lunsj begge dager
Påmelding innen 15. april til herleik@lent.no
Har du spørsmål, ring gjerne Herleik på 909 30863.

Gjennomføring med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Vil du vite mer?

Pål Tanggaard Partner

Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål...