Akkrediteringskurs i Strengthscope®

Bli akkreditert til å bruke Strengthscope® i din organisasjon eller ute hos dine kunder

AKKREDITERINGSTRENING STRENGTHSCOPE®

Har du lyst til å bli akkreditert til å bruke Strengthscope® i din organisasjon eller ute hos kundene dine?

Strengthscope® er verdens ledende kartleggingsverktøy for arbeidsrelaterte styrker og er designet for å identifisere hva som gjør hver enkelt av oss helt unike. Kartleggingen gir grunnlag for gode og ærlige samtaler om hvordan styrkene våre kan utvikles og hjelp til å håndtere det som hindrer oss i å mestre og prestere på vårt beste.

Gjennom denne treningen vil du få kunnskap og verktøy som du trenger for å kunne hjelpe dine kolleger, medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere til virkelig å ta i bruk potensialet i styrkene sine.

Treningen er praktisk og interaktiv og den leveres av våre mest erfarne trenere. Strengthscope er som eneste styrkebaserte psykometriske verktøy sertifisert av anerkjente British Psychology Society.

Læringsutbytte:
Bakgrunn og psykometriske egenskaper for Strengthscope®, Strengthscope 360 og Strengthscope Team
Hvordan utvikle mennesker til å bruke sitt fulle potensial ved hjelp av styrker
Hvordan håndtere de egenskapene som hindrer oss i å mestre og prestere godt
Hvordan gi konstruktiv og anerkjennende tilbakemelding basert på Strengthscope®, Strengthscope360 og Strengthscope Team profilen
Hvordan bruke Strengthscope til å utvikle team
Hvordan oversette læring til praktisk og forretningsrelevant utbytte

Inkluderte ressurser:
Dokumentasjon (elektronisk)
Din egen Strengtscope®profil pluss en gratis profil
Tilgang til Strengthscope® practitioner zone med online ressurser
Lisens til selv å adminstrere dine egne prosjekter online gjennom Strengtscope®systemet

Praktisk informasjon:
Sted: Lent, Schweigaardsgate 34c, Oslo
Pris: Kr 17.900,- inkludert lunsj begge dager
Ved interesse, ring gjerne Herleik på 909 30863.

Gjennomføring med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Vil du vite mer?

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...