Kurs: Akkrediteringskurs i Strengthscope®

VELKOMMEN TIL AKKREDITERINGSKURS I STRENGTHSCOPE® 13-14. november

Har du lyst til å bli akkreditert til å ta i bruk Strengthscope® i din organisasjon eller ute hos kundene dine?

Strengthscope er et verdensledende verktøy for styrkekartlegging, og er det eneste styrkekartleggingsverktøyet i verden som er sertifisert av The British Psychological Society. Les mer om det på prosessbloggen vår!

Vi i Lent er stolte av å kunne tilby Strengthscope® til styrkebasert utvikling, og ønsker at mange andre skal få glede av å kjenne til det og bruke det i jobben.

Derfor kan du nå ta et akkrediteringskurs i verktøyene Strengthscope®, Strengthscope 360™, Strengthscope Leader™ og Strengthscope Team™.

På dette todagerskurset vil du få kunnskap og verktøy som bidrar til å utvikle medarbeidere på arbeidsplasser gjennom hensiktsmessig bruk av styrker.

Noen eksempler på områder hvor verktøyene kan benyttes er coaching, veiledning, rekruttering, leder og medarbeiderutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling.

Kurset er praktisk og interaktivt og leveres av våre mest erfarne trenere.

Med en akkreditering bli du/dere i stand til å:

• Forstå bakgrunnen og de psykometriske egenskapene for Strengthscope®.
• Bruke Strengthscope® og det styrkebaserte perspektivet til å fremme vekst og utvikling i enkeltpersoner, team og organisasjoner.
• Gi konstruktiv og anerkjennende tilbakemelding basert på individuelle og teambaserte Strengthscope®-profiler.
• Oversette læringen fra kurset til et praktisk utbytte som er relevant for deg og din organisasjon.

Inkluderte ressurser:
• Kartlegging av egne styrker ved hjelp av Strengtscope®-profilen
• En profesjonell verktøysamling
• Tilgang på Strengthscope® sine webbaserte ressurser
• Medlemskap i Strengthscope® webbaserte brukerforum
• Lisens til å selvadministrere dine egne prosjekter gjennom Strengtscope®-systemet

Praktisk informasjon
• Pris: Kr 19.500, per pers – inkludert lunsj begge dager. Prisen er ekskl. mva.
• Rabatterte priser ved gruppepåmeldinger.

Interesse for og/eller spørsmål om dette akkrediteringskurset kan du melde til herleik@lent.no eller på telefon +47 909 30863

Program for de to dagene:

Dag 1, 13 november:

Akkreditering i Strengthscope® og Strengthscope360™
Vi definerer styrker som kjernekvaliteter som gir oss energi og bidrar til vår personlige utvikling og gode prestasjoner. Styrker er ikke nødvendigvis de tingene som vi har blitt gode til å utføre. Vi er gode til å gjøre mange forskjellige oppgaver, men noen av dem kan likevel tappe oss for ressurser. For å være en styrke, må det også være energigivende og gjøre oss sterkere.

Med Strengthscope® og Strengthcope360™ får du
en forståelse av:

• Din styrkeprofil (24 styrker)
• De utilsiktede konsekvensene som kan oppstå når styrker overbrukes
• I hvilken grad du er i stand til å anvende styrkene dine på en produktiv måte på jobb
• Hvor synlig dine styrker er for andre (med Strengthcope360™)

Dag 2, 14.november:

Akkreditering i StrengthscopeTeam™ og StrengthScope Leader™
StrengthscopeTeam™ har satt en helt ny standard for teamprofiler. Profilen bidrar til å bygge kapasitet, effektivitet og gode relasjoner. Det hjelper teamlederen og teamet til å forstå ikke bare styrkene som hvert teammedlem bringer til teamet, men også hvor godt teamet anvender styrkene med tanke på de arbeidsoppgavene teamet har.

Profilen gir teamet innspill på:
• Klare styrker i teamet
• Risikofaktorer, blant annet svakere områder og overbrukte styrker
• ”Produktive teamvaner” identifiserer 20 områder som viser teamets prestasjoner på disse områdene
• Innsatsområder for ferdighetsbygging
• Veiledning for å utvikle et høyt presterende team

Noen av tilbakemeldingene fra de som bruker
StrengthscopeTeam™ er at verktøyet:

• Forbedrer teamets kommunikasjon
• Forbedrer samarbeidsrelasjoner hos teammedlemmene
• Gir økt forståelse for individuelle forskjeller
• Gir forbedret forståelse og økt ansvarlighet for å bidra til å levere teamets mål
• Forbedrer teamets evne til å identifisere og redusere risiko
• Bidrar til bevisstgjøring av god og hensiktsmessig bruk av teamets styrker

StrengthscopeLeader™
Profilen har i tillegg til en individuell styrkekartlegging et 360 element som gjør lederen i stand til å sammenligne egen opplevelse av hvordan styrkene synes og hvor effektivt de brukes i jobbhverdagen med tilbakemeldinger fra kollegaer og andre jobbrelasjoner. I tillegg kartlegger profilen produktive ledervaner på samme måte. StrengtscopeLeader™ er et effektivt verktøy for ledere som ønsker å ta i bruk og utvikle egne styrker i lederrollen

Du kan lese mer om Strengthscope® her: https://www.strengthscope.com